Home>Kommunen>Ikke flytt elevene – ikke omdisponer
Kommunen Nyhet

Ikke flytt elevene – ikke omdisponer

Sirdal Ungdomsråd (SUR) vedtok enstemmig i sitt møte tirsdag 3. mars å støtte ungdomsskoleelevene ved Sinnes skule om at de ikke skal flyttes til Tonstad i byggeperioden.

Leder i SUR, Marius Nygård Fidjeland, fremmet følgende forslag under møtet: Ungdomsskolen på Sinnes skal ikke måtte flytte til Tonstad mot sin vilje i byggeperioden dersom det finnes gode alternativ i Øvre Sirdal.

På samme møtet behandlet også SUR saken om uteområdet ved Kulturhuset på Tonstad. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har fremmet et forslag med flere alternativer for opprustning av dette området, fra 335.000 kroner til 995.000 kroner.

For å finansiere uteområdet ved Kulturhuset er det fremmet et forslag om å omdisponere 300.000 kroner til foreslåtte enøktiltak ved grendehuset på Tjørhom.

Rådmannen skriver: Bygg og eiendom har fordelt 2,5 millioner av sitt vedlikeholdsbudsjett på 3 millioner kroner. Av de 2,5 millionene som er tildelt, har formannskapet overprøvd å bruke 300.000 til grendehuset på Tjørhom. Dette var et enøktiltak, som skulle gi lavere strømutgifter, bedre inneklima og lukke et avvik. Disse 300.000 kroner foreslår omdisponert til kulturhusområdet

Sirdal Ungdomsråd vedtok enstemmig at midlene som er satt av til Tjørhom Grendehus ikke skal omdisponeres, men gå til foreslått enøktiltak på Grendehuset.

Annonse

Denne saken kommer opp til endelig behandling i kommunestyret 23. april.