Home>Kommunen>Ingen koronasmitte i Sirdal
Kommunen Nyhet

Ingen koronasmitte i Sirdal

Vi har startet en ny uke i spesielle tider. Jeg vil begynne med å takke alle som holder hjulene i gang slik at sirdalssamfunnet kan fungere best mulig, selv med strenge tiltak. Hjemmeskole, stengte barnehager, enormt fokus på smittevern har endret de fleste sin hverdag og arbeidsdag, skriver ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune.

For de fleste til det mer krevende. Flere står også uten arbeid. Den siste tiden har vi måttet omstille oss på en måte som vi aldri kunne forestille oss. Jeg vet det koster, og jeg håper inderlig at den voldsomme innsatsen som nå legges ned gir resultater i forhold til liv og helse.

Foreløpig har vi ikke registrert Koronasmitte i Sirdal. Vi jobber stadig for at det skal forbli slik. Særlig har vi fokus på Sirdalsheimen, pleie og omsorg, samt helse.

Beredskapsledelsen besluttet i går å videreføre alle tiltak som er innført, med uforminsket styrke. Skitrekk, hotell serveringssteder og kommunale bygg forblir stengt. Skiløyper blir ikke kjørt opp.

Helgen ga oss noen erfaringer. Jeg er veldig takknemlig for at hyttefolkene våre, og dagsturister, i svært stor grad følger vår oppfordring om å holde seg i hjemkommunen. Vi opplever heldigvis ikke uønskede tilstander, som enkelte andre hyttekommuner, hvor det er blitt negativitet mellom hyttefolket og lokalbefolkningen.

Vår erfaring tyder på at hyttefolket i Sirdal vil bidra i den nasjonale dugnad mot koronasmitten, fremfor å fremme personlige rettigheter. Det setter vi sirdøler pris på. Våre risikogrupper og helsepersonell gis bedre muligheter til å komme gjennom dette på best mulig måte, når dere bidrar ved å holde dere i egen hjemkommune. Jeg håper denne trenden fortsetter, selv om jeg forstår at det er fristende å være på hytta i Sirdal på denne tiden av året. Når Koronakrisen er over vil vi ønske dere hjertelig velkommen tilbake.

Annonse

Sirdøler som er bekymret eller har spørsmål, må gjerne kontakte kommunen. Barn og unge har sågar fått eget tilbud gjennom Hjertetelefonen. Ikke vær redd for å bruke tilbudet.

Mange er permittert, eller frykter for arbeidsplassen sin. Det kommer stadig nye nasjonale krisepakker for å avhjelpe situasjonen for næringslivet, og enkeltmennesker. Det kan være krevende å få med alle nyanser. Sirdal kommune spiller løpende inn til sentrale hold hva vi mener vil være viktig for sysselsettingen i Sirdal, og for arbeidstakere som berøres av krisen. Det skal vi forsette med.

Sirdal kommunes hovedfokus er fortsatt liv og helse. Vi blir fortalt at det verste trolig ligger foran oss. Det er ubehagelig. Det mest effektive vi kan gjøre er å fortsette med fullt fokus på smittevern, og ta vare på hverandre. I løpet av de neste ukene vil vi se effekten av den innsatsen som har blitt lagt ned så langt. Vi ser fra andre deler av verden at det vil komme bedre tider etterhvert. Det gir trøst.