Home>Nyhet>Innfører hytteforbud
Nyhet

Innfører hytteforbud

Under regjeringens pressekonferanse torsdag opplyste både helse-og omsorgsminister Bent Høie og justis- og beredskapsminister Monica Meland at de kommer til å forby opphold på hytta utenfor egen hjemkommune. Overtredelser kan straffes med bøter eller fengsel på inntil seks måneder.

Høie viser til at syv av ti fylkesmenn anbefalte å innføre denne «hytteparagrafen» i forskriften. Han sier man ikke kan søke om dispensasjon for dette unntaket.

– Når forskriften blir innført vil det ikke være noen dispensasjonsmuligheter. Det vil være unntak, og de vil være lette å forstå. Men man vil ikke kunne søke om dispensasjon. Grunnen til det er at de samme kommunene melder tilbake nå at de ikke har kapasitet til å behandle dispensasjonssøknader.

I forskriften står det at «personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates».

Ifølge VG tilrår Fylkesmannen i Agder at man er avventende og ser om den vedtatte bestemmelsen, sammen med god informasjon om begrunnelsen for denne, vil være tilstrekkelige virkemidler. Fylkesmannen i Rogaland ser det ikke som nødvendig at §5 i forskriften trer i kraft på det nåværende tidspunkt.

Flere av embetene trekker særlig frem at det er usikkerhet blant kommunene om påskeutfarten til fritidseiendommene, og at det derfor er tilrådelig med forbud i god tid før påske.

Annonse