Home>Front>Jobber på isolerte steder
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-21 12.38.33.png
Front Næringsliv Nyhet

Jobber på isolerte steder

Vi er selvhjulpne og arbeider selvstendig på isolerte steder. Derfor regner jeg med at vi kan fortsette vår anleggsdrift videre, sier Askjell Tonstad, daglig leder for Norhard på Tonstad.

Bedriften har tatt høyde for innstramninger som følge av korona-viruset, og sendt ut permisjonsvarsel til samtlige 45 ansatte. Kontoransatte jobber på hjemmekontor nå, så langt det lar seg gjøre.

Bedriften har oppdrag i Sogn og Fjordane, Ullensvang, Sauda og Ramsli i Flekkefjord kommune. I tillegg hadde de et oppdrag i Italia på grensen til Sveits, men da viruset spredte seg ble arbeidet avsluttet midlertidig og medarbeiderne kalt hjem til Norge og rett i karantene i 14 dager.

Foto: To stolte medarbeidere som er ferdig med et gjennomslag i Meråker.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-21 13.17.46.png

Askjell Tonstad er daglig leder i Norhard.

  • Normalt har vi fire medarbeidere på hvert oppdrag, det vil si en rotasjon med to på arbeid og to er fri, sier Tonstad.

Norhard AS – Norwegian Hard Rock Drilling – utvikler, produserer og driver utstyr for fullprofilboring av lange retningsstyrte tunneler. En helt ny teknologiplattform basert på elektrisk drevet utstyr og kontinuerlig posisjons- og prosesskontroll gjør det mulig å bore retningsstyrt over lange strekninger.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-20 13.33.37.png

Boring fra 0,4 – 1,5 meter er vanlig.

Der Norhards medarbeidere jobber, er det på avsidesliggende steder. De jobber isolert og leier hus i nærheten og får forsyninger fram dit. Da er det ikke den store faren for smitte til daglig.

– Vi følger sentrale retningslinjer og lokale retningslinjer som våre kundene oppgir og tilpasser hverdagen deretter, sier Askjell Tonstad.

Der Norhard jobber er det med boring i fjell. De opererer med en diameter fra 0,4 meter til 1,5 meter. 1.500 og 1.600 meter er de lengste strekkene som er gjennomført.

Boreoppdragene er helst trykkløsninger, vannforsyninger, kloakkavløp, framføring av kabler, fjernvarme og små kraftverk.

  • Vi er stolte av den teknologien som vi har utviklet, med lange lengder, presisjon og kurver. En miljøvennlig løsning, sier Tonstad, og legger til at de jobber i et tøft internasjonalt marked. Han håper imidlertid å kunne løfte seg opp på hjemmemarkedet først.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-21 13.28.25.png

Borerigg og utstyr er kommet på plass for boring på Kjerringnes i Sogn og Fjordane.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-21 13.28.41.png

Presisjon er viktig for Norhard på deres oppdrag.