Home>Front>Kompensasjon for tvungen nedstenging
Front Næringsliv Nyhet

Kompensasjon for tvungen nedstenging

14 norske fjelldestinasjoner, deriblant Sirdalsferie, har sendt innspill til regjeringen og forlanger at fredagens tiltakspakke ikke er god nok. Nå kreves kompensasjon for tvungen nedstenging.

Sirdal påvirkes dramatisk etter at skiheiser, overnattingssteder, spisesteder og butikker ble stengt ned for turister fredag 13. mars.

  • Jeg regner med at vårt reiseliv som er avhengig av turisttrafikken, vil tape mellom 35-40 millioner kroner i omsetning, sier Siri Fidjeland, leder for styret i Sirdalsferie.
  • Det representerer 12 bedrifter i øvre Sirdal og seks bedrifter på Tonstad, sier Fidjeland.

Over 200 personer er permittert som følge av korona-pandemien. Derfor er dette svært alvorlig for kommunen. Reiselivet er den tredje største næringen i kommunen.

25.000 turister var ventet til øvre Sirdal i påsken, dette er nå avlyst siden det ikke er tillatt å overnatte i hyttene. Dermed taper reiselivsnæringen store inntekter på slutten av skisesongen.

Fidjeland ble kontaktet av Hemsedal Turisttrafikklag SA på lørdag og det er blitt jobbet på spreng i helgen med å formulere et brev til regjeringen. Bare Hemsedal forventer å tape omkring 400 millioner kroner for denne perioden fra 13. mars til første uke i mai. Brevet som er sendt regjeringen har følgende innhold:

Brevet til regjeringen

Store deler av næringslivet i landets største skidestinasjoner er nå i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon etter tvungen nedstenging siden fredag 13. mars. Norges reiselivskommuner i fjellene er de som er hardest rammet i Norge i forhold til permitteringer. Regjeringens tiltakspakke er på langt nær nok. Fjellenes destinasjonsselskaper krever nå kompensasjon for tvungen nedstenging for sitt lokale næringsliv.

Kompensasjon for tvungen nedstenging

Koronasituasjonen påvirker de fleste av oss negativt, men gir spesielt de store norske fjelldestinasjonene ekstreme og øyeblikkelige utfordringer.

Før regjeringens tiltakspakke for næringslivet ble lagt frem, sendte flere av fjelldestinasjonene brev til Statsministerens kontor og næringsdepartementet for å beskrive situasjonen og be om kompensasjon for tapte inntekter etter tvungen nedstenging i næringslivet på fjellene.

Den varslede pakken med delvis kompensasjon for løpende driftskostnader, som ble presentert fredag 27. mars kl. 08:00, er isolert sett et bra tiltak for mange bedrifter. Men, det vil ikke på langt nær være nok til å holde liv i de fleste bedriftene i norske fjelldestinasjoner. Netto driftsresultat genereres i stor grad nettopp i perioden fra mars og ut april, og er med på å holde liv i bedriftene gjennom barmarkssesongen (mai-oktober/november) hvor det er få som i et normalår driver med positivt dekningsbidrag.

Foto: Styreleder Siri Fidjeland i Sirdalsferie.

Alle skiheiser er stengt i Sirdal.

Stat og kommuner har fra 13. mars stengt ned store deler av næringslivet på alle fjelldestinasjonene. Vi krever derfor at myndighetene håndterer situasjonen på samme måte som for en avbruddsforsikring.

Annonse

Det bør enkelt kunne administreres ved at staten og/eller kommunen utbetaler kompensasjon basert på forsikringsselskapenes vurderinger ift. reelt tap av dekningsbidrag for alle våre medlemmer, som meldes inn direkte fra de berørte bedriftene. Forsikringsselskapene besitter nødvendig fagkompetanse til å gjøre slike vurderinger, de kan og bør aktiveres for et slikt formål.

Sesonomsetning

Midlertidig redusert mva. sats fra 12% til 7% gjeldende fra 1. april er verdiløst når bedriftene ikke får lov til å holde åpent. Statlig lånegaranti på 50 milliarder er sikkert et bra tiltak isolert sett, men svært mange bedrifter uten eksisterende låneengasjement vil mest sannsynlig ikke kvalifisere for slike lån uansett. Vi trenger reell kompensasjon for omsetningstapet og vi trenger det nå.

Reiselivet i fjell-Norge var inne i høysesong. Perioden medio mars til første uken i mai er for våre næringsdrivende helt avgjørende økonomisk sett, vi forventer et beregnet bortfall på 30-45% av normal sesongomsetning – rundt 3,3 milliarder kroner. Med det forsvinner alle muligheter for positive driftsresultat, og flere bedrifter vil gå konkurs uten betydelig og rask økonomisk støtte.

Vi forutsetter at regjeringen ønsker en bærekraftig reiselivsnæring i fremtiden og da må det kompenseres for tapt dekningsbidrag. Fjelldestinasjonene trenger en krisepakke nå. Bare slik kan bedriftene være rustet for den hverdagen som vil komme, hvor våre hyttegjester og kommersielle gjester igjen får lov til å besøke sine fjelldestinasjoner.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-29 21.07.37.png