Home>Nyhet>Mange dyktige hjelpemannskaper
Nyhet Turløyper

Mange dyktige hjelpemannskaper

Sirdal er heldige som har så mange dyktige hjelpemannskaper innen de frivillige organisasjoner. Uten dem ville det stoppet opp, sa Egil Netland, lensmann i Sirdal, under det åpne snøskredmøtet på grendahuset på Tjørhom fredag kveld.

Netland fortalte at Øvre Sirdal Leitegruppe hadde, siden starten i 1982, hatt over 200 leteaksjoner i kommunen. Han var svært glad for å kunne ha flere organisasjoner å spille på.

Under en aksjon i 2003, på leting etter en danske ved Kjeragplatået, var de frivillige i aksjon i hele 900 timer.

Øyvind Salvesen leder snøskredvarslingen Varsom og er selv utdannet profesjonell skredfører. Han leder regionen Heiane som går fra Suldal i nord til Ljosland i sør.

Snøsammensettingen er viktig når en skal lage et skredvarsel sammen med Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk Institutt og Statens Vegvesen.

  • I den sammenhengen er nedbør og vind svært viktig når observasjoner gjøres og varsel skal varsles, sier Salvesen.

Han oppfordret folk til å bry seg om teksten i et snøskredvarsel og ikke selve fargegraden. For de som liker å gå på langturer er det viktig at de får seg en app og lærer mer om varsel, kart og meldinger.

Annonse

”Varsom Regobs App”.

Foto: Øyvind Salvesen fortalte om snøskredfarene og Egil Netland fra politiet roste de frivillige organisasjoner for deres innsats.

Ivar Nøttestad (fra venstre), Julie Olsen, Lone Stormoen, Arvid Tjørhom og Eirik Sivertsen hadde innlegg under møtet.

Dersom det skjer en hendelse, må det varsles snarest til 113 eller politiet. Da settes en leteaksjon i gang og i den forbindelsen er Rogaland Alpin Skredgruppe en meget viktig ressurs.

Norske Redningshunder er også viktige i ettersøkning, lavinesøk og katastrofesøk. Lone Stormoen er selv eier av hund, men er ikke sertifisert til høyeste nivå.

Øvre Sirdal Leitegruppe er en viktig ressurs når alarmen går. Arvid Tjørhom fortalte at det aldri er problemer å finne folk til å delta i aksjoner. Det er alltid noen hjemme. De er en stor ressurs med sin lokalkunnskap. Selv kunne han ikke rose Sira-Kvina Kraftselskap nok for den støtte og hjelp de får til utstyr og beredskap.

Netland måtte også rose Arvid Tjørhom for det utrolige arbeidet han gjør for gruppen. – En helt fantastisk jobb, sa Netland.

Ivar Nøttestad fortalte om Speidernes beredskapsarbeid i Ådneram, og Eirik Sivertsen i Sandnes Røde Kors Hjelpekorps om isredning.

Det finnes mye bra utstyr i Sirdal som kan brukes til livredning, isredning, leteaksjoner både vinter og sommer. De frivillige organisasjoner stiller opp når alarmen går.

Julie Olsen fra Sirdalsløyper og Lone Stormoen i Norske Redningshunder hadde fortjent flere tilhørere om dette viktige temaet.

Noen av tilhørerne som var til stede.