Home>Front>Næring som blør
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-25 09.31.31.png
Front Nyhet

Næring som blør

Det er frustrerende å være leder for overnattingsstedet Sirdal Høyfjellshotell i disse dager. Reisevirksomheten i øvre dalen er en næring som blør etter en dårlig start på vintersesongen med snømangel og mildvær, sier Eirik Alexander Petersen, daglig leder ved hotellet.

Petersen har respekt for at liv og helse har førsteprioritet. Hans frustrasjon er kommunens kommunikasjon, eller mangel på sådan, med bransjen.

Onsdag 11. mars klokka 14.15 får serveringsstedene forespørsel fra kommunens beredskapsledelse om tiltak og forebygging av korona, planlagte arrangement og antall gjester, blant annet. Svarfrist 12. mars klokka 1200.

Hotellet ventet på råd og veiledning om hvilke tiltak de skulle iverksette angående smitteverntiltak. Så kommer ovennevnte mail og da settes alle kluter til for å svare innen fristen. Svaret sendte Petersen litt før klokka 1100 på torsdag, men like etterpå kom pressemelding og vedtak om at serveringssteder var stengt.

  • Et fånyttes arbeid. Frustrasjonen ble enda større, men vi måtte kontakte gjestene (cirka 80 denne helgen) og si at vi hadde åpent. Et stort arbeid, sier daglig leder.

Fredag kom kontrabeskjeden. Da ble også overnattingsstedene stengt. Ny ringerunde for å meddele beskjeden til gjestene.

  • Mye arbeid til liten nytte. Kommunen driver bare enveiskommunikasjon. Jeg ser det er riktig å stenge ned hele hotellet, men jeg etterlyser bedre kommunikasjon og dialog. Vi har ansvar for både ansatte og gjester som skal tas vare på, sier Petersen, som etterlyser mer konsekvent handling fra kommunen.

Eirik Alexander Petersen tenker nå på alle de ansatte innen reiselivsektoren i øvre dalen. Det dreier seg om nokså mange personer. Hva blir resultatet av avstenging i den beste tiden av vintersesongen ? Spørsmålene er mange. Næringen blør og dette vil ikke være noen vitamininnsprøyting for; skiheiser, spisesteder, overnattingssteder, tilbringertjeneste, butikker og lignende. Dette gjør at alle med tilknytning til disse bransjene er ganske frustrerte for situasjonen de har havnet i.

Annonse

– Nå må vi imidlertid konsentrere oss om å redde liv og helse og tiltak for å hindre smitte, så får vi ta opp igjen en næring som ligger brakk når den tiden kommer, sier Eirik Alexander Petersen.

Overnattingsstedet Sirdal Høyfjellshotell er stengt inntil videre.