Home>Front>Nærmere 200 permittert
Front Næringsliv Nyhet

Nærmere 200 permittert

Etter at Sirdal kommune før helgen innførte stenging av skiheiser, spisesteder, overnattingssteder, oppkjørte løyper og forbud for hyttefolk å dra på hytta, har det resultert i nærmere 200 permitteringer for reiselivsektoren og butikkene i øvre Sirdal.

Et dramatisk resultat etter regjeringens mange tiltak for å stramme inn på korona-pandemien og demme opp for mer smitte.

Alpinanleggene representerer over halvparten av permitteringene. Tjørhomfjellet og Ålsheia alene har sendt varsel til 100 medarbeidere, 20 fast ansatte, 20 sesongarbeidere og 60 deltidsansatte.

Ådneram Skitrekk permitterer 17 deltidsansatte, mens Fidjeland Skitrekk har 30 på sin liste. Sirdal Høyfjellshotell har stengt og permittert 14.

Geir Helge Tjørhom må redusere åpningstider og permittere ansatte.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-19 13.43.00.png

Anne May Sirekrok

Annonse

  • Vi respekterer vedtaket om helsedugnaden og reduserer derfor åpningstidene drastisk. Det er forskjell på 30 faste innbyggere og flere tusen hyttefolk på besøk, sier Anne May Sirekrok, daglig leder ved Fjellbutikken i Ådneram.

Fire ansatte blir permittert og butikken stenges tirsdag, torsdag og søndag. Mandag-onsdag og lørdag blir det åpent fra 0900 – 1300. Fredag fra 1500 -1900.

Geir Helge Tjørhom og Gerd Madland, eiere av G.P. Tjørhom/Joker Sinnes, må også endre åpningstidene. Mandag – torsdag og lørdag fra 0900 – 1700. Fredag fra 0900 – 1900 og søndag fra 1100 – 1700.

Tjørhom jobber også med permitteringer, men har ikke listen klar over antall medarbeidere enda.

I tillegg til disse firmaene, er det noen få spisesteder og andre innen reiselivsektoren som må permittere.

Stolheisen i Tjørhomfjellet er stengt.

Siden det er en rekke medarbeidere som jobber deltid, må de ha tjent 74.894 kroner eller 0.75 G de siste 12 måneder for å få utbetalt dagpenger ved permittering. Regjeringen vedtok i dag å gi full lønn i 20 dager for de som blir permittert. Det betyr at arbeidsgiver må betale de to første dagene, så overtar staten regningen.

Full lønn i 20 dager

  • Regjeringen skal sikre full lønn inntil knapt 600 000 kroner (6G) i minimum 20 dager fra permittering. Staten tar regningen fra dag tre til dag 20. Endringen trer i kraft umiddelbart, og utbetaling skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning. (1G – grunnbeløpet i folketrygden – utgjør 99.858 kroner i året, eller 8322 kroner per måned)
  • Etter dag 20 i permitteringstiden, skal regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G. Endringene skjer umiddelbart.
  • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
  • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire.
  • Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. 
  • Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre. 
  • Kilde: Dagens Næringsliv