Home>Kommunen>Sertifiseres som miljøfyrtårn
Kommunen Nyhet

Sertifiseres som miljøfyrtårn

Under en tilstelning på Sirdal Videregående skole onsdag ble skolen sertifisert til Miljøfyrtårn. Ordfører Jonny Liland, rådmann Inge Hedenstad Stangeland og næringssjef Øyvind Sjøtrø var til stede under seremonien.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. ( Wikipedia)

Miljøfyrtårn er en bevisstgjøring av elever og ansatte ved skolen. Agder fylkeskommune har en plan om at alle videregående skoler skal sertifiseres i inneværende år.

I tillegg har de to hovedbudskap: Utslippene skal reduseres, mens levekårene skal økes.

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Profilering av skolen som en miljøskole kan bidra til at flere av elevene blir mer miljøbevisste og bidrar til skolens miljøarbeid. Tiltaket kan også øke søkertallene da mange elever er opptatt av miljø og bærekraft.