Home>Front>Sirdal vil overvåke trafikken
Front Kommunen

Sirdal vil overvåke trafikken

Vi følger nå innfartsveiene, og fra i morgen fredag gjennomfører vi en enda tettere oppfølging av innfartsveiene til kommunen. Vi vil overvåke og kontrollere trafikken, slik at ikke folk drar på hytta som er mot regjeringens og kommunens føringer, sier ordfører Jonny Liland i Sirdal.

Smittevern veier tyngst i den videre kampen for å ivareta innbyggernes beskyttelse, hindre smittespredning, og sikre helsearbeiderne og helsetilbudet. Vi må ha fokus på å redusere smitten og antallet smittede.

  • Forbudet mot fritidsreiser og besøk på hytter er like aktuelt, sier Liland som er i kontakt med sentrale myndigheter om situasjonen. Registrer vi økt tilstrømning til Sirdal av gjester og turister og hyttefolk, vil vi ikke nøle med å be sentrale myndigheter gjøre umiddelbare grep. Heldigvis tyder ingenting akkurat nå på at det vil bli et problem. Snarere tvert imot, det er god oppslutning om dugnaden mot koronasmitte i hele Sirdal. Vi ser for eksempel at frivillige fagfolkene innen helsevesenet nå melder seg til tjeneste, også i vår kommune etter oppfordring fra kommunen. Alle bidrar, og det gjør også turistene ved å holde seg i hjemkommunen, sier Liland.

Arkivfoto: Dette bilde er hentet fra tidligere utfart til Sirdal.

Ordfører Jonny Liland vil følge trafikken tett denne helgen.

Sirdal kommune opprettholder sine bestemmelser om fortsatt stengte skitrekk, ikke løypekjøring, stengte varmestuer, spisesteder og overnattingssteder, besøksforbud på Sirdalsheimen og ingen møter eller arrangementer. Det er innført meldeplikt for innendørs arrangementer med mer enn ti personer og utendørs med flere enn 50 personer. Dette vedtok beredskapsledelsen i kommunen torsdag formiddag. Her gjengis pressemeldingen:

Opprettholder og utvider smitteverntiltak i Sirdal kommune – 19. mars 2020

I tillegg til nasjonale regler for smitteverntiltak har Sirdal kommune med hjemmel i smittevernloven § 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering besluttet følgende smitteverntiltak for å begrense utbredelsen av koronaviruset og sikre kommunens tjenestetilbud til innbyggere og besøkende:

Annonse

1. All møtevirksomhet og alle arrangementer i Sirdal skal reduseres til det mest nødvendige. Møteplasser hvor mange mennesker møtes jevnlig stenges. Det er meldeplikt for innendørs arrangementer med mer enn 10 personer og utendørs arrangementer med flere enn 50 personer. Melding sendes til Sirdal kommune og vurderes av kommuneoverlegen/smittevernlegen. Større arrangementer må forvente avslag om å gjennomføre arrangementet.

2. Sirdal kommune oppfordrer sterkt innbyggere og besøkende om å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger om ikke å ha større ansamlinger av personer utendørs verken av voksne eller barn. Større samlinger på fotballbanen o.l. skal ikke forekomme.

3. Alle tillatelser til private arrangement i kommunale bygg er inndratt.

4. Langrennsløypene i Sirdal tillates ikke bli kjørt opp fra 13. mars 2020 og inntil videre.

5. Skitrekkene og varmestuer, serveringssteder inkludert skjenkesteder ved skitrekkene stenges.

6. Overnattingssteder som hoteller, boligrigger, internatbygg/større hybelbygg, større bedriftshytter, leirskoler o.l. stenges.

7. Trossamfunn og menigheter i kommunen må avlyse eller utsette alle arrangementer som ikke er helt nødvendige.

8. Sosiale aktiviteter på Sirdalsheimen og dagsentrene i kommunen stoppes helt. Kafeen på Sirdalsheimen holdes stengt.

9. Det er innført besøkstopp på Sirdalsheimen. Besøk vurderes individuelt og tillates kun unntaksvis i særskilte situasjoner.

10. Serveringsteder, utesteder og skjenkesteder i Sirdal stenges. Matutlevering (take-away o.l.) er godkjent. Det er ikke lov å spise i serveringslokalet. Selve bakeriutsalget (ingen servering med sitteplass) kan holdes åpent under forutsetning av forebyggende smitteverntiltak og begrensning på antall kunder (kø skal unngås).

11. Tonstad-badet og bassenget på Sinnes er stengt.

12. Kinoen på Tonstad er stengt.

13. Idrettshallen på Tonstad er stengt.

14. Treningsrom i Sirdal stenges (blant annet på kulturhuset, Sinnes skule, Sirdalsheimen og hos Sira-Kvina kraftselskap).

15. Turistinformasjonen på Kvæven er stengt.

16. Bibliotekene på Tonstad og Sinnes er stengt.

17. Ungdomsklubben på Tonstad er stengt.

18. Kulturhuset på Tonstad er stengt for alle arrangementer.

Tiltakene over trådte i kraft fredag 13. mars 2020 kl. 0001.

Tiltakene gjelder inntil annet bestemt. Ny vurdering av smitteverntiltak senest torsdag 26. mars 2020 kl. 1100.

Kværen turiststasjon er stengt sammen med serverigsstedet Smak i Sirdal.