Home>Alpint>Skitrekkene og serveringssteder stenges
Alpint Arkiv Nyhet

Skitrekkene og serveringssteder stenges

Beredskapsledelsen i Sirdal kommune har i dag vedtatt å stenge alle skitrekkene og varmestuer, serveringssteder inkludert skjenkesteder ved skitrekkene stenges. I tillegg oppfordrer de deltidsinnbyggere og gjester om å holde seg i hjemkommunen sin.

Det har i dag vært møte i beredskapsledelsen i Sirdal. Pandemisituasjonen følges tett.

Sirdal kommune prioriterer høyt å ta vare på innbyggerne våre i en ekstraordinær situasjon. Det konsentrer vi nå alle være ressurser om.

Folkehelseinstituttet oppfordrer til en nasjonal dugnad for å redusere spredning av Koronaviruset. Sirdal kommune er tydelige på at vi tar den oppfordringen på alvor. Det står om liv og helse.

Vi er en reiselivskommune, og skal være et godt vertskap. Slik situasjonen nå er oppfordrer vi våre deltidsinnbyggere og gjester om å holde seg i hjemkommunen. Der er det kommunale helsevesen tilpasset innbyggertallet om man skulle behøve hjelp. Vårt tjenestetilbud er i utgangspunktet dimensjonert etter innbyggertall.

Annonse

Vi oppfordrer egne innbyggere til å begrense reisevirksomheten til andre kommuner til det som er nødvendig.

Etter råd fra kommuneoverlegen har Sirdal kommune i dag besluttet å innføre følgende tiltak:

 1. All møtevirksomhet og alle arrangementer i Sirdal skal reduseres til det mest nødvendige.

  Møteplasser hvor mange mennesker møtes jevnlig stenges.

  Det er meldeplikt for innendørs arrangementer med mer enn 25 personer og utendørs arrangementer med flere enn 100 personer. Melding sendes til Sirdal kommune og vurderes av kommuneoverlegen/smittevernlegen.

  Større arrangementer må forvente avslag om å gjennomføre arrangementet.

 2. Alle tillatelser til private arrangement i kommunale bygg er inndratt.
 3. Skitrekkene og varmestuer, serveringssteder inkludert skjenkesteder ved skitrekkene stenges.
 4. Overnattingssteder for leirskoleaktiviteter o.l. stenges.
 5. Trossamfunn og menigheter i kommunen må avlyse eller utsette alle arrangementer som ikke er helt nødvendige.
 6. Sosiale aktiviteter på Sirdalsheimen og dagsentrene i kommunen stoppes helt.
  Kafeen på Sirdalsheimen holdes stengt.
 7. Besøk til Sirdalsheimen må begrenses i størst mulig grad. Besøk til beboere og brukere må godkjennes på forhånd av pleie- og omsorgstjenesten.
 8. Serveringsteder, utesteder og skjenkesteder i Sirdal stenges.

  Matutlevering (take-away o.l.) er godkjent. Det er ikke lov å spise i serveringslokalet.

  Selve bakeriutsalget (ingen servering med sitteplass) kan holdes åpent under forutsetning av forebyggende smitteverntiltak og begrensning på antall kunder (kø skal unngås).

  Spisesalen på overnattingssteder kan holdes åpent for overnattingsstedets overnattingsgjester under forutsetning av tilrettelegging av god håndhygiene og god avstand mellom spisegjestene.

 9. Tonstad-badet og bassenget på Sinnes stenges for publikumsbading.
 10. Kinoen på Tonstad stenges.
 11. Idrettshallen på Tonstad stenges etter skoletid.
 12. Treningsrom i Sirdal stenges (blant annet på kulturhuset, Sinnes skule, Sirdalsheimen og hos Sira-Kvina kraftselskap).
 13. Turistinformasjonen på Kvæven stenges.
 14. Bibliotekene på Tonstad og Sinnes stenges.
 15. Ungdomsklubben på Tonstad stenges.
 16. Kulturhuset på Tonstad stenges for alle arrangementer.

Tiltakene over trer i kraft fredag 13. mars 2020 kl. 0001.

Tiltakene gjelder inntil annet bestemt. Ny vurdering av smitteverntiltak senest torsdag 19. mars 2020 kl. 1100.

Barnehager, skoler, SFO og kulturskole
Inntil videre er barnehagene, grunnskolene med SFO og kulturskolen i Sirdal åpne som vanlig. Dette kan endre seg på kort varsel. Foreldre, elever og næringslivet må planlegge hvordan de vil løse en situasjon med stengte barnehager og skoletilbud.