Home>Nyhet>Trafikkstopp og 12 permitteringer
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-22 09.59.34.png
Nyhet Samferdsel

Trafikkstopp og 12 permitteringer

Tonstad taxi har permittert 12 sjåfører etter at skolekjøring, turkjøring og oppdrag har stoppet opp.
  • Nå er det bare nødvendig syketransport som kjøres, sammen med en medisinrute, sier Gudrun Navrestad ved Tonstad taxi.

Syketransport er gått drastisk ned etter at helsevesenet hovedsakelig bare behandler korona-pasienter. Hver ettermiddag kommer Sirdalsbuss fra Flekkefjord til Tonstad med medisiner og varer. Da overtar Tonstad taxi stafettpinnen og kjører videre oppover dalen til Ådneram.

Norges Taxiforbund har i dag sendt ut en beskjed om at Samferdselsdepartementet har fritatt alle med driveplikt til å kjøre taxi i disse dager. Eier avgjør om bilen skal gå i trafikk eller ikke.

Når de skal ut på syketransport, er bilene blitt ekstra rengjort. Bare en pasient får følge hver bil og sjåføren er dessverre spesielt eksponert ved slike transporter. I de fleste tilfeller må sjåføren følge pasienten til døren.

  • Vi prioriterer helsedugnaden med liv og helse og gjør alt for å hindre smitte mellom sjåfør og pasient, sier Navrestad.