Home>Front>Uklarheter om fritt skolevalg
Front Kommunen

Uklarheter om fritt skolevalg

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-30 16.12.09.pngDe ti ungdomsskoleelevene ved Sinnes skule lever fortsatt i det uvisse hvor de skal gå på skole når neste skoleår starter i august. Midlertidig skolegang løses for ungdomstrinnet ved å gå på Tonstad skole, er formannskapets vedtak, fire mot tre (krf, sp og frp/sl).

Det vedtok formannskapet i Sirdal 6. februar på dagtid, da ombygging og påbygging av Sinnes skule ble vedtatt. Om kvelden vedtok kommunestyret, med 12 mot sju stemmer (4sp, 2 krf og 1 h) følgende vedtak: Det innføres fritt skuleval i grunnskulen i Sirdal. Så enkelt er vedtaket, uten noen merknader.

Mange og sterke reaksjoner på at ungdomstrinnet skal til Tonstad, har skapt følelser og sinne. Tvangsflytting til Tonstad, uten at dette har vært gjennom en demokratisk høring, fikk Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU), ansatte ved skolen, elevrådet og ungdomsrådet i kommunen til å reagere.

Skarpe og velskrevne brev til kommunen ble sendt umiddelbart, medio februar, uten at det har resultert i noen form for svar tilbake. Nå sitter foreldre og barn i det uvisse. Hva skjer videre ? Ingen vet. Ikke noen har mottatt signaler om videre saksbehandling.

Fritt skolevalg

Fritt skolevalg, som ble vedtatt i kommunestyret, er nå blitt et viktig halmstrå. Foreløpig har tre elever sendt søknad til kommunen, der de vil opprettholde sin plass på Sinnes skule. Enhetsleder for skolene, Anita Heiaas Haugen, bekrefter at tre av ti elever har sendt søknad. Fristen er 15. april.

I søknaden om fritt skolevalg, er det kommet inn en setning som ingen helt vet hvordan skal tolkes.

Annonse

Andre politiske vedtak kan i periodar begrensa valfridomen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png

Rådmann Inge H. Stangeland .

Hvem har vedtatt denne begrensningen ? I sakspapirene om fritt skolevalg finnes det ingen slik begrensning, og etter 6. februar har ikke denne saken vært på sakslisten i noen utvalg. Vi rettet da spørsmålet til rådmann Inge H. Stangeland, som svarer følgende:

Kommunestyret har vedtatt fritt skolevalg i Sirdal. Samtidig har formannskapet vedtatt at ungdomstrinnet skal flyttes midlertidig ned på Tonstad skule i perioden for ombygging/påbygging av Sinnes skule.

Rådmannen tolker de to vedtakene slik at hovedregelen i Sirdal er fritt skolevalg, men at valgfriheten i perioder kan være begrenset.
Rådmannen legger fram notat til kommunestyret med sin tolking av de to vedtakene. Dersom kommunestyret ikke har innvendinger til rådmannens tolking eller presiserer at vedtakene skal forstås på en annen måte, vil søknader om skolevalg bli saksbehandlet i tråd med rådmannens tolking av vedtakene.

Viktigste argument for ikke å reise tur/retur til Tonstad, er den lange reiseruten. Minimum to timer pr. dag regner man går med. Det ”stjeler” mye av elevenes fritid og leksetid.

 

Ingen svar

Midlertidig skolegang løses for ungdomstrinnet ved å gå på Tonstad skole. Ingen ekstra kostnader pga eksisterende transport benyttes, jfr. rådmannens utredning.

Dette vedtaket ble ifølge protokollen fra formannskapet 6. februar vedtatt med 4 mot tre stemmer.

1. Mange elever og foresatte undrer seg hvorfor politikerne kunne vedta dette uten noen demokratisk høring ?

2. FAU, ansatte ved skolen og elevrådet ved skolen sendte i februar protester mot vedtaket, men har ikke mottatt noe svar. Vil der bli noen politisk behandling av saken ? I tilfelle når?

Vi sendte i dag, ved lunsjtid, disse to spørsmål til ordfører Jonny Liland (ap) og varaordfører Isak Liland (h) der vi ba om svar på de to spørsmålene ovenfor. Svar er enda ikke mottatt.