Home>Front>Avfall fra Lysebotn til Lindesnes
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-04-23 07.23.23.jpg
Front Næringsliv Nyhet

Avfall fra Lysebotn til Lindesnes

Avfallshåndtering er blitt en profesjon som tar hånd om all form for gjenvinning og håndtering på en miljøriktig måte. Netland & Sønner AS har fortid som byggefirma, men startet i 1992 et renovasjonsfirma. Nå håndterer de alt fra vanlig søppel til farlig avfall.

Firmaet er etablert på Ledaal i Øyestranda i Kvinesdal. Henting av avfall skjer fra Lysebotn til Lindesnes, geografisk et meget stort område. Lund og Sokndal inngår også i deres markedsområde, sammen med Lister-kommunene.

Sirdal er blitt et viktig område for brødrene Kjell Ivar og Per Arne Netland, som eier firmaet. Sistnevnte er daglig leder. Hver uke er det to turer til kommunen. En for henting av søppel fra hotell, skitrekk og bedrifter, den andre turen er henting fra bedrifter på Tonstad.

  • Bemerkelsesverdig svært lite avfall da skitrekk og spisesteder var stengt i seks uker på grunn av korona-epidemien, sier Per Arne Netland.

Hyttemarkedet er også blitt et viktig marked for firmaet. Netland sier de har avtaler med flere firmaer for utleie av containere, hvor de leverer og henter etter avtale. Privatpersoner og velforeninger leier også containere for å rydde i sitt nærområde.

Netland sier at en av de største avtaler de har hatt, var med Statnett. Da var det 35 containere samlet på Ertsmyra på Tonstad samtidig. Det var også containere på fjelltoppene under arbeidet med nye kraftlinjer og fjerning av gamle master. Da ble det benyttet helikopter.

Foto: Johny Kvinlog måtte skjære noe material som er for langt. Her gjelder det å utnytte plassen for å ha plass til flere containere på returen.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-04-23 07.26.58.jpg

Firmaet er ofte i Sirdal for å levere og hente containere.

Nærmere 1.000 containere har firmaet i sirkulansjon og omkring 70 av dem finnes i Sirdal til enhver tid. Åtte faste medarbeidere er i sving med avfallshåndteringen. Skoleungdommer har deltidsjobber og brukes til sortering av E-avfall og annet miljøavfall. Første lørdag i måneden er det levering av miljøavfall til anlegget på Øye, i samarbeid med IRS. Omsetningen er på over 20 millioner kroner.

  • Når alt avfallet kommer inn til vår stasjon, blir det sortert og lastet over i krok-kasser. Vi har et eget anlegg for sortering og kjører avfallet videre til fortrinnsvis Kristiansand, sier Netland og legger til at de ikke har noe eget deponi.

Netland er spent på hvordan sommeren blir i disse koronatider. Han tenker da på festivaler og ferier i eget land. Firmaet forventer en annen struktur for levering og henting av containere denne sommeren.