Home>Nyhet>Bertelsen & Garpestad fikk anbudet
Nyhet

Bertelsen & Garpestad fikk anbudet

Bertelsen & Garpestad hadde det laveste anbudet på arbeidene med utvidelse av GP-krysset/fylkesvei 45. Totalt var det sju som deltok i konkurransen, sier Steinar Jacobsen, seksjonsleder for utbygging vei Vest i Agder fylkeskommune.

23.554.542 kroner lyder netto anbud (uten merverdiavgift) på. Det dyreste var på 37.701.766 kroner og tilhørte Nordbø Maskin AS. Dette gjelder første byggetrinn med selve krysset.

Det er også lagt inn en opsjon på andre byggetrinn og der hadde Bertelsen & Garpestad også laveste pris med 10.267.000 kroner (netto). Det gjelder gang- og sykkelsti opp til Tjørhomfjellet.

Jacobsen er svært godt fornøyd med deltakelsen og prisene. Han regner med oppstart i slutten av april, når diverse møter og forhandlinger er unnagjort.

  • Jeg synes det er gledelig å kunne tildele dette anbudet før påske for en hardt presset maskinentreprenørbransje, sier Jacobsen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-04-03 14.28.35.png

Bompengeselskapet Ferde skal finansiere utbyggingen.

Prosjektet er delt i to. Første del tar for seg trafikkavviklingen i krysset med 200 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 45 mot Tjørhomfjellet. Del to gjelder gang- og sykkelvei helt fram til Tjørhomfjellet.

Annonse

GP-området skal bli det nye sentrumsområdet i Øvre Sirdal i henhold til målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området, som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til ulike behov, samt videre drift av bensinstasjonen. Det legges også til rette for renovasjonsområde, infrastruktur samt forbedring av trafikkforholdene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.10.png

Reguleringsplanene for veikrysset og næringsområdet vises på dette kartutsnittet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.50.png