Home>Front>Bråstopp – men hytter på gang
Front Hytter Nyhet

Bråstopp – men hytter på gang

Korona-viruset har medført stor usikkerhet omkring den norske økonomien. Pandemien har også medført konsekvenser for bolig- og hyttemarkedet. Mange er permittert fra sine arbeidsplasser og arbeidsledigheten øker i voldsom fart.

Hvordan påvirkes hyttedrømmen ? Er det lurt å kjøpe nå ? Eller er det smart å selge nå ? Rådene og spørsmålene er mange blant menigmann og eksperter. Vi har tatt en prat med Tor Sigve Vik, Sinneshyttå, som kjenner hyttemarkedet svært godt og utviklingen i Sirdal i særdeleshet.

  • Korona-viruset og regjeringens tiltak 12. mars, med blant annet forbud mot overnatting på hytta, satte en bråstopper i markedet. Det ble plutselig helt stopp. Henvendelser uteble, sier Tor Sigve Vik.

Sinneshyttå har levert fire hytter til vinterferien og til påske. Kjekt, men en underlig opplevelse uten å kunne håndhilse. Vi holdt heller god avstand. Merkelig, noe jeg kommer til å huske, medgir Tor Sigve, som synes det er rart å overlevere en ny hytte som ikke kan brukes enda. Det er jo stort både for oss og for kunden med selve overleveringen, så en merkelig følelse i denne settingen

Foto: Tor Sigve Vik peker på ledige tomter.

Ny hytte overlevert til påske.

Ny sesong

Annonse

Om det blir bråstopp, gir ikke Sirdølen seg med det. Nå er hodet konsentrert om planlegging av ny sesong for sommer og høst. Etter påske kommer arbeidslagene fra Polen tilbake og da må de sone to uker i karantene, før de er fullt operative. Heldigvis så har vi også lokale tømmerlag i sving, og de er jo operative så snart snøen tillater oppstart. Det er vi vant med og måker flere tomter tomme for snø nå før påske, så tiner det og er klart rett over påske.

  • Da er det oppstart på ei ny hytte i Sinneslia. I tillegg er en del garasjer og eldhus (grillhus) i ordreboka, sammen med noen små tilbygg, forteller Tor Sigve.

I begynnelsen av juni er det planlagt nye hytter på Rubetødnan og Brendeheia. Vik håper på et noenlunde normalt driftsår, hvis landet ikke kommer helt ut av styringen på grunn av epidemien.

Tor Sigve Vik er optimist og håper på nye hyttekontrakter.

Aha-opplevelser

Dersom reiseforbud til utlandet opprettholdes til sommeren og det blir åpning for hytteovernatting her hjemme, tror Tor Sigve det kan føre til mange aha-opplevelser for de som må bruke hytta sommerstid for første gang.

Dette kan medføre endring i hyttemønsteret og turer sammen med fiske og bademuligheter, kan gi nye positive opplevelser for mange. Han minner om at det har blitt bedre med turstier, sykkelveier og bruer de siste årene. Aktiv ferie for familiene er noe alle ønsker, forholdene må bare legges til rette.

  • Infrastruktur med utbygde turstier og muligheter for friluft, betyr mye når du skal velge deg hyttetomt. De som starter på en hytteprosess, bruker vanligvis lang tid for å finne den rette plassen og deretter den rette hytta, sier Tor Sigve Vik, som minner om at det er store forskjeller innenfor dette hyttemarkedet, noe som også teller svært mye ved en hytteinvestering. Det er viktig å se totaliteten.

Vik håper også kommunen kan være fleksible og prioritere oppgaver som haster mer enn andre. Derfor kan det være viktig å stokke om på rekkefølger enkelte ganger. Det gjelder så vel byggesaker som reguleringsplaner. For å opprettholde sysselsettingen kan dette være nødvendig slik at ikke arbeider stopper opp. Ifølge Tor Sigve er det viktig å holde hjulene i gang, privat som offentlig. Disse må gjerne få fortgang på eller framskynde arbeider i disse tider.