Home>Front>Dyreste leie – dårligste pedagogiske tilbud
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-04-21 13.04.07-1.jpg
Front Kommunen Nyhet

Dyreste leie – dårligste pedagogiske tilbud

Sirdal kommunestyre vedtok med 12 mot 7 ( 4sp, 2 krf, 1 v) torsdag kveld å leie midlertidige skolelokaler i Sirdal Høyfjellshotell, mens Sinnes skule utbygges og ombygges. Flertallet overkjører dermed elever, ansatte, foreldre, tillitsvalgte og skoleledelsen. De ønsket en kombinasjon av Sinnes skule og lokaler i Myre camping. Mindretallet støttet dette forslaget.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland støttet dette forslaget først , men er senere i prosessen styrt av flertalls-politikerne til å støtte leie av Høyfjellshotellet. Det betyr at leiekostnadene blir langt dyrere. Egen skoleskyss vil fordyre flyttingen til Fidjeland. Skoletiden, start og slutt, blir endret, til det verre mener elever og lærere. Ikke kontorplass til lærerne, i tilfelle blir det ekstrakostnader. Nå må administrasjonsdelen ryddes. Elevene får heller ikke gymsal, bibliotek og sløyd. Svømmebasseng er det begge plasser.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-04-01 11.33.26.jpg

Korona-problematikken er ikke vurdert i det hele tatt. I formannskapet ble det nevnt at skolebussen kan medføre for mange elever i bussen samtidig. I rundskrivet fra skoleledelsen blir det også nevnt at en skal unngå offentlig kommunikasjon. I tillegg kan ungdomsklassene på Tonstad bli for store i henhold til veiledning om gruppeinndelingen.

Rådmann Inge H. Stangeland sendte onsdag kveld ut en referatsak angående tolking av vedtak om fritt skolevalg. Der konkluderer rådmannen med:

Rådmannen tolker kommunestyrets og formannskapets vedtak slik at det er fritt skolevalg i Sirdal, men at det i perioder kan være begrensninger i muligheten til å søke seg til en spesiell skole på ett eller flere klassetrinn.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-29 21.38.57.png

Siri Fidjeland (sp) ville ha politisk behandling om tolkning av fritt skolevalg.

Annonse

Siri Fidjeland (sp) ønsket å få denne referatsaken opp til politisk behandling i kommunestyret. Det ble nedstemt med 13 mot 6 stemmer.

Fidjeland fikk likevel kommentere saken og syntes det var uheldig uten politisk behandling. Hun minnet om at det ikke var tatt noen forbehold da fritt skolevalg ble vedtatt 6. februar. Hun opplyste at 9 av 10 elever fra ungdomstrinnet på Sinnes hadde søkt om fritt skolevalg. Fidjeland mente det var uheldig for Sirdal kommunes omdømme og rykte med denne saken.

Harde fronter 

Det ble en svært heftig og langvarig debatt i kommunestyret om hvor kommunen skal leie midlertidige lokaler for Sinnes skule (1. – 7. klasse) mens utbyggingen og ombyggingen pågår. Det var aldri tendenser til at politikerne skulle enes om et enstemmig vedtak. Frontene var harde. 

Thor Jørgen Tjørhom (sp) støttet lokalmiljøet og alle uttalelser som er kommet herfra sammen med skoleledelsen. Han ville ha kombinasjonen Sinnes skule pluss leie av Myre camping. 

Lars Audun Fodstad (sp) syntes det var en høy pris å støtte næringslivet. Når alle brukere sammen med skoleledelsen er mot høyfjellshotellet, bør en lytte til brukerne. 

Siri Fidjeland (sp) hadde ordet flere ganger under debatten. Hun hadde en merkelig følelse av at lokalpolitikerne ikke skulle høre på de berørte parter og støtte dem. – Fryktelig trist gladsak, sa Siri Fidjeland som etterlyste en god forklaring hvorfor skolen skal flyttes til høyfjellshotellet. Hun ville ikke blande pedagogisk tilbud og næringspolitikk. 

Varaordfører Isak Liland (h), som foreslo både ungdomstrinnet til Tonstad og leie av høyfjellshotellet, sa at Høyre hadde vektet alle punkter og kommet til et enstemmig forslag. Han ramset opp økonomisk kontroll på byggesaken, kortere byggetid, at helsetjenesten ikke vil blande byggeplass og skole.  

Arvid Tjørhom (sp) syntes det var en uting å blande næring og skole. Han beklaget at høringene ikke ble tatt hensyn til. – Denne prosessen gir et dårlig omdømme, sa Arvid Tjørhom. 

Rolf Hompland (krf) kunne ikke forstå at kommunen skulle velge det dyreste leietilbudet, når det er så mye fokus på kostnader.  

  • Vi må prøve å finne et kompromiss, slik at vi kan få et enstemmig vedtak. Det vil alle være tjent med. Det er bare trist at vi skal få en todeling i kommunen, mente Per Øyvind Grimsby (v). 

 Korona ikke vurdert 

 Rådmann Inge H. Stangeland opplyste at korona-problematikken ikke er vurdert.   Det er heller ikke gjennomført ROS-analyse. 

 Ordfører Jonny Liland (ap) opplyste at en elevplass på Sinnes koster 167.000 kroner, mens en elevplass på Tonstad koster 99.000 kroner. Liland viste til at det var ulike uttalelser i denne saken. – Viktigste er likevel å ha det beste tjenestetilbudet, til barn og eldre. 

 Isak Liland kritiserte saksframstillingen, som var bygget på for lite fakta og for mye synsing. Det har preget saken. Han var forvirret over alle opplysninger  som var kommet fra Bilstad Bygg. Om byggetid. Om fradrag og påplussinger. – Er ikke dette en totalentreprise, undret Liland.  

 Byggestart av utbygging og ombygging skulle være rett etter påske, men er nå utsatt til skoleslutt i juni. Men først må kommunen ordne byggetillatelse, det er ikke gitt ennå.