Home>Front>Hvorfor ”overkjøre” barn ?
Front Leder Nyhet

Hvorfor ”overkjøre” barn ?

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.46.38.png

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg

Liv og helse er, sammen med smitterestriksjonene, viktigste dugnad for sirdølene nå.

Liv og helse for ungdomstrinnet ved Sinnes skule er en klar nummer to. De opplever ikke hverdagen som trygg og god i oppvekstmiljøet lenger. 6. februar endret livet seg. På skolen. Hjemme. I fritiden.

Da vedtok formannskapet, med fire mot tre stemmer (krf, sp og frp/sl) at ungdomstrinnet på Sinnes skule overføres til Tonstad skule mens ombygging og påbygging pågår.

Isak Liland (h) som la fram forslaget sammen med en rekke andre kulepunkter, hadde ingen begrunnelse. Skoleledelsen har verken før eller etter fått uttale seg i saken.

Annonse

Lilands forslag var: Midlertidig skolegang løses for ungdomstrinnet ved å gå på Tonstad skole. Ingen ekstra kostnader pga eksisterende transport benyttes, jfr. rådmannens utredning.

I ettertid er transportkostnadene øket med 140.000 kroner.

Hvorfor ?

Elever, lærere og foreldre spør: Hvorfor skal de få den ekstra belastningen med busstransport fra Ådneram i nord til Tonstad i sør, en busstur på nesten nesten tre timers kjøring tur/retur hver dag ?

Hvorfor skal elevene gå fra trygghet til usikkerhet ?

Ordfører Jonny Liland (ap) refererte i sist ekstraordinære formannskap (3. april) at det var et lovlig vedtak.

Ja kanskje det, uten noen form for utredning fra administrasjonen og/eller skoleledelsen. Elevene opplever det som urettferdig. Noen har tatt til tårer. Andre sover dårlig.

Hvorfor skal barn ”overkjøres” på dette viset ?

Er politikernes flertall stolte som har påført elevene, lærerne og foreldrene denne belastningen ? Er det sånn politikken skal utføres og gjennomføres, med tvang, i Sirdal ? Hvor er demokratiet, medfølelse og medbestemmelse ?

Liland påberoper seg at det er et lovlig vedtak. Ja kanskje ? I ettertid er det også innført fritt skolevalg og slik vi ser det er ingen bindinger eller forbehold, verken i vedtaket om flytting av ungdomstrinnet eller innføringen av fritt skolevalg i grunnskolen som kommunestyret vedtok 6. februar. Skoleledelsen har heller aldri problematisert at det er vanskelig å finne plass til alle elevene (1-10) på Sinnes.

Elevene søker nå fritt skolevalg, der Sinnes blir foretrukket. Kommer politikerne eller administrasjonen med nye påfunn, tror jeg dette havner i juridisk avdeling hos fylkesmannen. (Det er ikke ukjent at de må på banen for å løse floker fra Sirdal.)

Splitting

Ryddighet og godt samhold mellom;

  • Politikerne og administrasjonen er ikke det beste
  • Nord – sør – konflikten er verre enn noen gang

Splitting er noe som irriterer innbyggerne. På Tonstad fikk de i forrige uke lov til å trene fotball på spesielle vilkår. Sirdal Skilag får ikke lov til å kjøre opp løypa tilhørende ny stadion og skiskytterarena. Med en meter snø er det deres treningsmulighet. Forstå forskjellsbehandlingen den som kan.

Da Tonstad skule skulle bygge nytt skolebygg, var det harde protester fra Foreldreutvalget (FAU) ved skolen. De aksepterte bare at elevene i byggeperioden holdes samlet i Tonstadområdet. Dette ble begrunnet i brev 28. mai 2008 med;

  • Alternativene der elevene transporteres til andre steder (Øksendal, Lunde) vil innebære:
  • En ekstra belastning for et flertall av elevene. Skoledagen blir lengre og transport innebærer økt risiko for ulykker.
  • En slik løsning kunne innebære at søsken blir fordelt på forskjellige steder, noe som vi mener er uheldig i forhold til miljø og f.eks henting/bringing av elevene.
  • Økte reisekostnader for lærerne.
  • Mulighetene for fellestiltak på skolen, på tvers av aldersgruppene/klassene vil bli redusert.

Samme argumenter er brukt av elevene, lærerne og foreldrene på Sinnes. Da er det ingen belastning. Bedre med splitting av elevene og lang transport.

Forslaget og vedtaket er helt ubegripelig. Og det verste er at ingen vil forklare hvorfor ungdomstrinnet skal flyttes midlertidig. Når det blir nevnt i debatten, vrir Høyre og Arbeiderpartiets representanter seg. De vil unngå å svare på dette så lenge de kan.

Dette er ikke en åpen og samlende politikk. Men heller det motsatte.