Home>Front>Hytteeiere velkomne – løyper kjøres
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-12 08.15.07.png
Front Nyhet

Hytteeiere velkomne – løyper kjøres

Sirdal kommune sa torsdag ja til at hytteeiere kan overnatte i fritidsboliger fra mandag 20.april. Det åpnes også for at skiløyper kan kjøres opp som i en normal situasjon. Skitrekkene og varmestuer, serveringssteder inkludert skjenkesteder ved skitrekkene stenges. Det åpnes opp for at overnattingssteder kan ta imot arbeidere som arbeider på bygg og anlegg.

Her følger redegjørelsen fra beredskapsledelsen:

Det har i dag vært møte i beredskapsledelsen i Sirdal. Pandemisituasjonen følges tett.

Sirdal kommune prioriterer høyt å ta vare på innbyggerne våre i en ekstraordinær situasjon. Det konsentrer vi nå alle være ressurser om.

Folkehelseinstituttet oppfordrer til en nasjonal dugnad for å redusere spredning av Koronaviruset. Sirdal kommune er tydelige på at vi tar den oppfordringen på alvor. Det står om liv og helse.

Annonse

Vi er en reiselivskommune, og skal være et godt vertskap. Slik situasjonen nå er oppfordrer vi våre deltidsinnbyggere og gjester om å holde seg i hjemkommunen. Der er det kommunale helsevesen tilpasset innbyggertallet om man skulle behøve hjelp. Vårt tjenestetilbud er i utgangspunktet dimensjonert etter innbyggertall.

Vi oppfordrer egne innbyggere til å begrense reisevirksomheten til andre kommuner til det som er nødvendig.

Nasjonale myndigheter opphever overnattingsforbudet i fritidsboliger utenfor egen hjemkommune med virkning 20. april 2020. Sirdal kommunen oppfordrer fritidsinnbyggere og besøkende til kommunen om å følge nasjonale smittevernråd. Aktuelle smittevernråd er:

 1. bli hjemme hvis du har feber eller lette luftveissymptomer.
 2. tenk smittevern mens du er på hytta (håndhygiene, unngå å hoste på andre husstandsmedlemmer, ha desinfeksjonsmiddel tilgjengelig).
 3. ikke dra på besøk til andre eller invitere andre hvis ikke strengt nødvendig.
 4. ikke samles i grupper (flere familier, vennekrets eller liknende) Dette øker smittefaren betraktelig.
 5. holde avstand på 2 meter utendørs.
 6. husk hånd/og hostehygiene – også utendørs.
 7. tenk smittevern når du er i butikken og handler.
 8. reis hjem hvis du blir syk eller får luftveissymptomer.
 9. følg med på råd fra sentrale myndigheter.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.48.jpg

Ordfører Jonny Liland åpner opp for hytteeierne i dag.

Endringer/opphevelser av innførte lokale smitteverntiltak i Sirdal:

 1. Det åpnes opp for oppkjøring av skiløyper i Sirdal som i en normalsituasjon. Forutsetningene for dette er at brukere av løypene ivaretar nasjonalt anbefalte avstander og gruppestørrelser for å forebygge smitte og at det ikke blir store samlinger av mennesker i løyper eller på parkeringsplasser.
 2. Det åpnes opp for at overnattingssteder kan ta imot arbeidere som arbeider på bygg og anlegg m.v. under forutsetning av at arbeiderne er friske, symptomfrie og ikke er i karantene eller isolasjon mot COVID-19-viruset. Det forutsettes at anbefalte smittevernregler fra Folkehelseinstituttet følges og at hver arbeider har eget soverom med dusj/bad. Arbeidere som får symptomer eller blir syke med COVID-19-virus må reise hjem til sine hjemkommuner for testing og karantene/isolasjon.Det åpnes ikke opp for at utenlandske arbeidere kan innkvarteres for å overholde krav om 14-dager karantene etter innreise til Norge eller karantene/isolasjon ved påvist smitte.
 3. Det åpnes opp for at inntil 2 utenlandske gårdsarbeidere kan gjennomføre 14-dager karantene på den gården som de skal arbeide på.

Videreførte smitteverntiltak
I tillegg til nasjonale smitteverntiltak har Sirdal kommune etter råd fra kommuneoverlegen i dag besluttet dels å opprettholde, men også justere innførte tiltak med hjemmel i smittevernloven § 4-1:

 1. All møtevirksomhet og alle arrangementer i Sirdal skal reduseres til det mest nødvendige.Møteplasser hvor mange mennesker møtes jevnlig stenges.

  Det er meldeplikt for innendørs arrangementer med mer enn 10 personer og utendørs arrangementer med flere enn 50 personer. Melding sendes til Sirdal kommune og vurderes av kommuneoverlegen/smittevernlegen.

  Større arrangementer må forvente avslag om å gjennomføre arrangementet.

 2. Sirdal kommune oppfordrer sterkt innbyggere og besøkende om å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger om ikke å ha større ansamlinger av personer utendørs verken av voksne eller barn. Større samlinger på fotballbanen o.l. skal ikke forekomme.
 3. Alle tillatelser til private arrangement i kommunale bygg er inndratt.
 4. Skitrekkene og varmestuer, serveringssteder inkludert skjenkesteder ved skitrekkene stenges.(DETTE TILTAKET ER UNDER VURDERING).
 5. Overnattingssteder som hoteller, boligrigger, internatbygg/større hybelbygg, større bedriftshytter, leirskoler o.l. stenges, se likevel unntak om innkvartering av arbeidere.
 6. Det er ikke lov å leie ut eller låne ut fritidsboliger til personer som ikke er fast bosatt i Sirdal med formål gjennomføring av karantene eller isolasjon knyttet til COVID-19-viruset.
 7. Det nedlegges forbud mot overnatting i campingvogner i Sirdal kommune til og med 19. april 2020. Unntak for forbudet er tilsvarende unntak i nasjonalt forbud mot overnatting i fritidsboliger.
 8. Trossamfunn og menigheter i kommunen må avlyse eller utsette alle arrangementer som ikke er helt nødvendige.
 9. Sosiale aktiviteter på Sirdalsheimen og dagsentrene i kommunen stoppes helt.
  Kafeen på Sirdalsheimen holdes stengt.
 10. Det er innført besøkstopp på Sirdalsheimen. Besøk vurderes individuelt og tillates kun unntaksvis i særskilte situasjoner.
 11. Serveringsteder, utesteder og skjenkesteder i Sirdal stenges.Matutlevering (take-away o.l.) er godkjent. Det er ikke lov å spise i serveringslokalet.

  Selve bakeriutsalget (ingen servering med sitteplass) kan holdes åpent under forutsetning av forebyggende smitteverntiltak og begrensning på antall kunder (kø skal unngås).

 12. Tonstad-badet og bassenget på Sinnes er stengt.
 13. Kinoen på Tonstad er stengt.
 14. Idrettshallen på Tonstad er stengt.
 15. Treningsrom i Sirdal stenges (blant annet på kulturhuset, Sinnes skule, Sirdalsheimen og hos Sira-Kvina kraftselskap).
 16. Turistinformasjonen på Kvæven er stengt.
 17. Bibliotekene på Tonstad og Sinnes er stengt.
 18. Ungdomsklubben på Tonstad er stengt.
 19. Kulturhuset på Tonstad er stengt for alle arrangementer.
 20. Maksimalt antall som kan delta i begravelser settes til 30 personer fordelt på 25 personer på benkeradene og 5 personer tilknyttet kirke og begravelsesbyrå.

Tiltakene over trådte i kraft fredag 13. mars 2020 kl. 0001.

Tiltakene gjelder inntil annet bestemt. Ny vurdering av smitteverntiltak senest 20. april 2020.
Nasjonale føringer om smitteverntiltak eller korona-situasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt må endre seg mye i positiv retning før det eventuelt er aktuelt å redusere omfanget av lokale smitteverntiltak.