Home>Front>Løyper og alpinbakker klar
Front

Løyper og alpinbakker klar

Tråkkemaskinene har gått for fullt i øvre Sirdal de siste dager. Skitrekkene startet torsdag kveld med tråkking, mens løypemaskinene først startet å preparere løypene på fredag. Nå er alt klar for skiløyper og alpinbakker.

Skitrekkene i Tjørhomfjellet, Fidjeland og Ådneram er forberedt til å ta i mot mange turister, men under strenge forhold der smittevernreglene går først.

Skiløyper har kjørt opp en del løyper og det samme er gjort i Ådneram.

Dette er under forutsetning at folk overholder de vanlige smittevernreglrne; som to meters avstand, ikke flere enn 5 i grupper og ingen samling på parkeringsplassene. Men det regnes ikke med at det blir noe problem i det flotte været Og at alle fortsetter å ta ansvar i den nasjonale dugnaden.

Det er frost på nettene, så nå har løypekjørerene vært ute. Det merkes at det er seint på sesongen, så det er ikke alle løyper det er så lett å komme fram til, eller kjøre. (Åpne bekker og hull) 
 Hønedalen, Sesilåmittrasèen, Finnstølløypa, Ånghedler, Forsberg og Haugen -Deg er kjørt. Det er også kjørt fra brua på Tjørhom til Sandtjødnbakkane. Her inne var det store skavler som hang over løypa, så tråkkemaskinen snudde grunnet rasfare.

Husk på at det er båndtvang nå etter 1. april, overalt.

Annonse

Parkering: Flesebekk, Høneneset, Haugen, Kvæven, Fidjeland (ca. 300 meter fra hovedveien mot Smølåsen).

  • Hytteforbudet er opphevet av sentrale myndigheter fra mandag den 20 april. Sirdal innfører ikke lokal forskrift med hytteforbud. Vi oppfordrer alle besøkende til å tenke smittevern i alt man foretar seg under besøket i Sirdal, og heller holde seg i hjemmet om man ikke er helt frisk. Følger man disse råd kan man oppholde seg på hytten med god samvittighet, skriver ordfører Jonny Liland på facebook.

Grunnlaget for å holde skiløyper og skitrekk stengt, vurderes å ikke lengre være tilstede. Forutsetningen er naturligvis at skitrekk, og løyper, driftes og benyttes i tråd med nasjonale føringer for smittevern.

I Sirdal vil nå skiløyper bli kjørt opp, og skitrekk åpnet. Ansvaret for godt smittevern påhviler alle som vil benytte seg av tilbudene. Skitrekkene har utarbeidet omfattende planer som skal overholdes. Kommunen kan stenge skitrekk og løyper igjen om hensynet til smittevern ikke blir ivaretatt. La oss ha fullt fokus på å ta smittevern alvorlig, fortsetter Liland.