Home>Front>Minimum beredskap på Sinnes
Front Nyhet

Minimum beredskap på Sinnes

Sandnes Røde Kors Hjelpekorps har denne påsken minibemanning med fem medlemmer på døgnberedskap i sin hytte på Sinnes.

Sandnes kan betjene en snøscooterpatrulje og en ambulanse.

  • En merkelig påske etter at koronaviruset kom. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle komme til Sirdal i år, forteller vaktleder Anne-Lise Kluge ved Sandnes Røde Kors Hjelpekorps.

Anne-Lise har aldri hatt påskefeiring i Sandnes. Fra hun ble født har det vært Røde Kors-hytta på Sinnes. Mor og far, Anne Gro og Rolf Øystein Kluge, var aktive medlemmer i sin ungdom og traff hverandre der. Anne-Lise ble bitt av den samme basillen og går i foreldrenes fotspor.

Foto: Anne-Lise Kluge er vaktleder på Sinnes.

Fridtjof Voss er klar med ambulansen på Sinnes.

  • Bare kjekt. Vi er en fin gjeng som har vakter her på Sinnes og trives utmerket med det, sier Anne Lise, som har vært leder i hjelpekorpset. Nå er hun vaktleder og ambulansepersonell.

Siden det er så rolige dager, blir det god tid til andre gjøremål. Mye rengjøring er blitt gjennomført så langt, ute som inne. Med så lav aktivitet, må en prøve å finne på ekstra oppgaver.

Sandnes Røde Kors Hjelpekorps har tjeneste til 2. påskedag klokka 1600. Politiet, sammen med kommunens helsetjeneste og AMK-sentralene i Kristiansand og Stavanger, vet vi er til tjeneste.

Annonse

– Det er bare de offentlige nødetater som gir oss oppdrag. Kommer det telefon eller andre henvendelser til oss direkte, melder vi videre i systemet, sier Anne Lise Kluge som har hatt det rolig så langt, bortsett fra kiteulykken ved Tverråna skjærtorsdag.

Vaktlaget til Sandnes Røde Kors Hjelpekorps på Sinnes påskeaften var Bennedikte Gåsland, Anne-Lise Kluge, Arne Lea, Emil Hana Voss og Fridtjof Voss.