Home>Nyhet>Oppstart ved Ortevatnet mandag
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png
Nyhet

Oppstart ved Ortevatnet mandag

Brødrene Thorkildsen fra Vanse i Farsund kommune vil starte opp arbeidene mandag, med utvidelse og rassikring av fylkesvei 975 i Kviturvika ved Ortevatnet. Kviturvika ligger mellom Fidjeland og Ådneram.

Maskinentreprenøren vil ha fire mann i arbeid pluss to-tre medarbeidere fra Sogndal Fjellsprengning. De skal ha brakkerigg og bo ved Sinnes Camping.

Fylkesveien vil være stengt i perioder på cirka 15 minutter når sprengningsarbeid pågår. Ellers vil trafikken reguleres med lys. Det forventes at trafikkavviklingen vil gå greit.

Planen er å rassikre 400 meter av Kviturvika ved å fylle ut 40.000 kubikkmeter med masse i Ortevatnet. I tillegg skal det lages en rasvoll på deler av strekningen (se tegning).

Kviturvika vil bli et robust tiltak. Det vil komme utfylling i vannet og på innsiden skal det bygges en rasvoll mot eventuell snø- og steinras.

Raseksperter har vurdert dette prosjektet og har sett på eventuelle rasløp som kan komme i dette området.

Annonse

  • Rassikring ved Ortevatnet har høy prioritet siden dette er et utsatt veistykke hvor det både går snø- og steinras. Målet er å få en mer rassikker fylkesvei, sier Geir Norum, prosjektleder i Agder fylkeskommune, som er byggherre for prosjektet.

8.192.291 kroner eller 78,8 prosent skilte laveste og høyeste anbud på å rassikre fylkesvei 975 ved Ortevatn. Brødrene Thorkildsen fra Farsund hadde laveste anbud med 10.398.759 kroner, mens Contexo hadde dyreste med 18.591.050 kroner. Totalt var det ni maskinentreprenører som var med i anbudskonkurransen.

Arbeidene skal være ferdig 4. desember 2021.

Foto: Veivesenet har tegnet hvordan Kviturvika kommer til å se ut etter utbedringsarbeidene. Rasvollen er også merket av.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.48.png

Dette kartet viser de to prosjektene som skal igangsettes på fylkesvei 975 langs Ortevatnet.