Home>Nyhet>Påvist Covid-19 virus
Nyhet

Påvist Covid-19 virus

Sirdal kommune bekrefter at første innbygger har fått påvist Covid-19 viruset. Vedkommende har kommet hjem fra utlandet, gått rett i hjemmekarantene og ikke hatt kontakt med noen andre enn familien. Familien har holdt seg isolert siden midten av mars måned. Testen er tatt etter at vedkommende er blitt frisk. Sykdommen opplevdes som lette symptomer, og det har ikke vært behov for legehjelp. I dialog med lege vil isolasjonen oppheves mot slutten av uken.

Dette bekrefter, det vi hele tiden har forberedt oss på, at Sirdal også vil bli berørt av koronapandemien. Heldigvis har det gått bra med den smittede, og ingenting tyder på at vedkommende har ført smitten videre. Slik sett ser tiltakene ut til å virke. Det kan ikke gjentas ofte nok at vi må fortsette å holde fokus oppe i forhold til smittevern. Mitt inntrykk er at sirdølene er flinke til nettopp det. Vi skal være utholdende i den nasjonale dugnad mot spredning av koronaviruset.

Sirdal kommune har strammet noe inn på tiltakene, ved å også legge ned forbud mot opphold i campingvogn. Vi har også strammet opp rutinene for verneutstyr for hjemmebasert omsorg, og vurderer ytterligere tiltak innen pleie omsorg. Det gjør vi selv om vi allerede skal være strengere enn de nasjonale føringer. Dette krever mye av våre ansatte. Vit at vi ser dere, og setter stor pris på arbeidet dere gjør. Vi går også til anskaffelse av desinfiserende roboter, for bedre renhold, og tryggere renhold.

I forbindelse med påsken får vi spørsmål vedrørende muligheten for å komme på overnattingsbesøk til fastboende i Sirdal. Typisk familiebesøk. Sirdal kommune har ikke egne restriksjoner på dette, og viser til de nasjonale føringer. Det innebærer at slikt besøk ikke omfattes av forbudet mot å overnatte i fritidsbolig eller campingvogn, dersom overnattingen skjer hos den fastboende. Sirdal kommune ber likevel den enkelte vurdere grundig nødvendigheten av reisen og besøket. Og at man uansett tar de nødvendige forhåndsregler når det gjelder smittevern.

Jeg mottar også endel spørsmål knyttet til næringslivet, og samfunnsutvikling nå under de rådende Korona tiltak. Jeg vil komme tilbake til det mer grundig i neste oppdatering, men kan allerede nå si at både rådmann, næringssjef, varaordfører og undertegnede har fokus på dette.

Det sies at man ikke vet verdien av hva man har, før man har mistet det. Det tror jeg mange kjenner på nå. Vi savner hverdagen, uten koronasmitte. Både sirdøler, turister og hyttefolk. Jeg vet at mange synes tiltakene virker inngripende, men akkurat nå har mange det verre enn oss. Større frykt, større smerter og større tap. Det dreier seg om liv og helse. Derfor skal vi fortsette med å ikke synes for synd på oss selv, for at vi ikke kan ha en hverdag akkurat som før. Vi er i en nasjonal krise, det krever av alle. Vi skal sammen sørge for at flest mulig, kommer best mulig gjennom koronakrisen. Det gjør vi ved å støtte hverandre, ikke slippe fokus på smittevern, og holde trykk på å etterleve tiltakene. Etter om lag 3 uker med tiltak, er vi 3 uker nærmere en normal hverdag, og vi kan alle tillate oss å være litt tilfreds med at vi så langt bidrar sterkt i den nasjonale dugnad mot spredning av koronasmitten. Det skal vi fortsette med.

Annonse

Hold dere friske!

Jonny Liland- ordfører