Home>Front>Sliter med å få leger og sykepleiere
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-12 10.16.35.png
Front Kommunen

Sliter med å få leger og sykepleiere

Sirdal kommune må på nytt lyse ut stillingen som kommuneoverlege. I tillegg er det behov for vikarlege og noen vikar-sykepleiere ved enheten for pleie og omsorg.

Ivan Jovovic er konstituert som kommuneoverlege ut april måned. Personalsjef Ommund Fintland sier at Jovovic ikke er aktuell for denne stillingen, derfor er Fintland sammen med Ruth Lillian Hompland, leder for enhet helse, på jakt for å få til en permanent løsning.

Ved de siste gangers utlysning har det meldt seg høyt kvalifiserte kandidater, men av personlige grunner har de trukket seg fra jobben. Hompland opplyser at det er et nasjonalt problem å skaffe kommuneoverleger.

  • Dette er en krevende jobb, spesielt i disse koronatider. Det burde egentlig være en ettertraktet jobb, sier Fintland, som håper de lykkes med å skaffe en kandidat til stillingen denne gangen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-04-28 16.27.20.png

Arnhild Ravnevann jakter vikarer for 4-5 sykepleiere som er på barselpermisjon.

Arnhild Ravnevann, enhetsleder for pleie og omsorg, er til vanlig godt stilt med sykepleiere, spesielt unge og nyutdannede. Problemet nå er at 6-7 av dem har barselpermisjon samtidig og det passer dårlig med det arbeidspresset som avdelingen opplever nå på grunn av korona-pandemien.

  • Vi har fått to faste stillinger, men skulle gjerne hatt 4-5 vikarer for de som er på permisjon, sier Ravnevann, som ser på dette som en stor utfordring.

Enhetslederen opplever stort arbeidspress for tiden og ukentlig skal det leveres rapporter på fylkesplan og landsplan om koronautviklingen.

Annonse

  • Mye er snudd på hodet etter innføringen av smitteverntiltakene 13. mars. Jeg er likevel svært imponert over de ansattes innsats. Arbeidsstokken leverer en stor innsats, all honnør til dem, sier Arnhild Ravnevann, som håper sykepleiere kan melde seg til tjeneste for en kortere eller lengre periode.