Home>Nyhet>Tapt omsetning 37 millioner i Sirdal
Nyhet

Tapt omsetning 37 millioner i Sirdal

Reiselivet i fjell-Norge var på vei inn i høysesong da koronakrisen traff Norge med full kraft. I Sirdal anslår man tapt omsetning tilsvarende 37 millioner kroner i mars og april.
  • Virksomhetene trenger vedvarende økonomisk støtte gjennom 2020, sier Siri Fidjeland, styreleder i Sirdalsferie. – Vi trenger virkelig hjelp fra norske myndigheter nå. Dette er avgjørende for å få hjulene i næringslivet i gang igjen og sikre at ansatte blir sysselsatt igjen.

Norges reiselivskommuner i fjellene er de som er hardest rammet av koronakrisen i Norge i forhold til permitteringer. Inntektstapet for de over 2.100 bedriftene er skyhøye, og mange vil gå konkurs hvis ikke regjeringen ser på en forlenging av kompensasjonsordningen.

I et brev til regjeringen 14. april ber norske fjelldestinasjoner om hjelp til å sikre en bærekraftig reiselivsnæring i fremtiden ved å forlenge kompensasjonsordningen ut 2020 for bedrifter med sesongvariasjoner, og gir innspill til hvordan modellen kan tilpasses sesongbedrifter.

  • Vi ønsker å gi regjeringen og stortinget honnør for å på rekordtid utarbeide en kompensasjonsordning som treffer bredt, og vi har forståelse for at den derfor måtte være nokså generell, sier Jan Erik Dietrichson, talsmann for Norske Fjell og styreleder i Hemsedal Turisttrafikklag. – Nå ber vi regjeringen innstendig om å forlenge kompensasjonsordningen frem til oppstart av ny sesong, for å sikre virksomhetene og de 14.000 arbeidsplassene på landets største fjelldestinasjoner. For å tilpasse modellen til bedrifter med sesongvariasjon i omsetningen, bør man kunne søke om dekning av faste kostnader for perioden fram til den aktuelle virksomheten igjen har et normalisert inntektsgrunnlag.

Ordningen hjelper ikke fjelldestinasjonene godt nok

Finanskomiteen viser til at selv om kompensasjonsordningen er bred, så vil den ikke treffe alle bedrifter like godt.

  • Kompensasjonsordningen, slik den foreligger i dag, vil ikke på langt nær være nok til å holde liv i mange av bedriftene i norske fjelldestinasjoner frem til sesongstart for neste vinter, sier Dietrichson. – Netto driftsresultat genereres i stor grad nettopp i perioden fra mars og ut april, og er med på å holde liv i bedriftene i perioden mai til november. Vi foreslår også en tilpasning i modellen som bedre hensyntar alle bedrifter som vil ha en lavere inntekt i lavsesongen, ved å gjennomsnittsberegne inntekter fra mars og månedene fremover.

Foto: Siri Fidjeland styreleder i Sirdalsferie.

Annonse