Home>Arkiv>Bare tapere i denne saken
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-27 16.52.50.jpg
Arkiv

Bare tapere i denne saken

Etter å ha lest medieoppslagene om den gravide kvinnen som skal tvangsinnlegges for alkoholmisbruk, er det bare tapere i denne saken. Sirdal framstår igjen i et negativt lys, og har rådmannen noen mulighet til å få avsluttet slike saker, spurte Thor Jørgen Tjørhom (sp) i Sirdal formannskap torsdag.

Rådmann Inge H. Stangeland svarte på generelt grunnlag om denne saken. Personopplysninger er taushetsbelagt. Kommunens helsetjeneste kan pålegge tvangsinnleggelse. Da kan vedtaket være midlertidig i to uker, før det må til behandling i fylkesnemnda etter klage fra den gravide kvinnen. Fylkesnemnda består av tre medlemmer. Nemnda har en uke på å behandle saken. Det betyr at saken må avgjøres i neste uke.

Faglig kan ikke rådmannen foreta seg noe. Han kan se om det er et ulovlige vedtak i henhold til lover og regler. Fylkesnemnda må vurdere kommunens vedtak. Kommer det klage på kommunens helsetjeneste eller den aktuelle kommunelege, så er det fylkeslegen og helsetilsynet som skal behandle dette.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-06-21 11.07.40-2.jpg

Thor Jørgen Tjørhom ville gjerne få avsluttet denne saken fortest mulig, hvis det gikk an.

Tjørhom ville at rådmannen og administrasjonen var litt mer aktive for å få til en handling og gjerne avsluttet saken. Han ønsket ikke å vente til fristene gikk ut. Han understreket at han ikke hadde noen politisk agenda med å ta opp denne saken, men mer en ombudsrollen, noe han aldri hadde gjort før. Dette har stor betydning for familien og kommunen.

Ordfører Jonny Liland (ap) var enig i at dette var en lei sak for Sirdal og de berørte parter. Han spurte om det var noen regel rådmannen kunne forholde seg til i denne saken.

Annonse

Rådmann Stangeland forstod den belastningen denne saken har fått for de involverte parter. Men han gjentok at han ikke hadde tilgang til faglige journaler eller protokoller.

Tjørhom ville gjerne få avsluttet denne saken fortest mulig. Jo lenger tid det går før vi får et endelig vedtak, jo vanskeligere blir det. – Blir kommunen dømt i denne saken, er det et skudd for baugen for helsetjenesten vår, sa Tjørhom.