Home>Front>Fylkesnemnda behandler saken
Front Kommunen

Fylkesnemnda behandler saken

Fylkesnemnda i Agder vil likevel behandle klagen fra den gravide kvinnen som har gått i dekning fordi kommunelegen i Sirdal mener hun har alkoholproblemer. Nemnda har nå en uke på seg til å svare på klagen.

Paret klaget inn hastevedtaket til fylkesnemnda som er ankeinstans. Først avviste nemnda at de kunne behandle saken før vedtaket var iverksatt. Det betyr at kvinnen var innlagt, frivillig eller med tvang.

Saken engasjerer sirdølene og foran kommunestyremøtet torsdag på Tonstad, var det en stille demonstrasjon utenfor rådhuset. 40-50 deltakere hadde møtt fram og deres opprop var ”stopp vedtaket”.

Advokat Monica Moan, kvinnens advokat, er fornøyd med at Fylkesnemnda vil behandle saken. Dermed tok de til inntekt en særegen regel innenfor dette området. Det er klar lovhjemmel for å behandle disse saker i tråd med regelverket. Moan er regelmessig i samtaler med Fylkesnemnda om dette spesielle hastevedtaket, der kvinnen skal innlegges med tvang.

Foto: Gunn Marita Jomås og Martine Handeland ( til høyre) demonstrerer foran rådhuset.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-27 16.52.50.jpg

  • Etter å ha lest medieoppslagene om den gravide kvinnen som skal tvangsinnlegges for alkoholmisbruk, er det bare tapere i denne saken. Sirdal framstår igjen i et negativt lys, og har rådmannen noen mulighet til å få avsluttet slike saker, spurte Thor Jørgen Tjørhom (sp) i Sirdal formannskap torsdag.

Rådmann Inge H. Stangeland svarte på generelt grunnlag om denne saken. Personopplysninger er taushetsbelagt. Kommunens helsetjeneste kan pålegge tvangsinnleggelse. Da kan vedtaket være midlertidig i to uker, før det må til behandling i fylkesnemnda etter klage fra den gravide kvinnen. Fylkesnemnda består av tre medlemmer. Nemnda har en uke på å behandle saken. Det betyr at saken må avgjøres i neste uke.

Annonse

Faglig kan ikke rådmannen foreta seg noe. Han kan se om det er et ulovlige vedtak i henhold til lover og regler. Fylkesnemnda må vurdere kommunens vedtak. Kommer det klage på kommunens helsetjeneste eller den aktuelle kommunelege, så er det fylkeslegen og helsetilsynet som skal behandle dette.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-06-21 11.07.40-2.jpg

Thor Jørgen Tjørhom ville gjerne få avsluttet denne saken fortest mulig, hvis det gikk an.

Tjørhom ville at rådmannen og administrasjonen var litt mer aktive for å få til en handling og gjerne avsluttet saken. Han ønsket ikke å vente til fristene gikk ut. Han understreket at han ikke hadde noen politisk agenda med å ta opp denne saken, men mer en ombudsrollen, noe han aldri hadde gjort før. Dette har stor betydning for familien og kommunen.

Ordfører Jonny Liland (ap) var enig i at dette var en lei sak for Sirdal og de berørte parter. Han spurte om det var noen regel rådmannen kunne forholde seg til i denne saken.

Rådmann Stangeland forstod den belastningen denne saken har fått for de involverte parter. Men han gjentok at han ikke hadde tilgang til faglige journaler eller protokoller.

Tjørhom ville gjerne få avsluttet denne saken fortest mulig. Jo lenger tid det går før vi får et endelig vedtak, jo vanskeligere blir det. – Blir kommunen dømt i denne saken, er det et skudd for baugen for helsetjenesten vår, sa Tjørhom.