Home>Arkiv>Magisk på Suleskardveien
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-15 10.51.46.jpg
Arkiv Front

Magisk på Suleskardveien

Jeg følger den høyre hvite stripa når jeg kommer ned på asfalten. Etter 30 års erfaring med brøyting av Suleskardveien, kjenner jeg veien og svingene, sier den erfarne Risa-sjåføren Karl Mygland, som brøyter fra Sirdal-siden mot Brokke.

Mygland har brøytet to kilometer fra veien som tar av til Øyarvatnet. Han startet tirsdag 12. mai da det er tillatt å brøyte siste etappe av Suleskardveien. På grunn av reinsdyrene har de ikke lov å starte tidligere.

  • Jeg har tre kilometer igjen til den gamle grensen mellom Vest- og Aust-Agder, rett ved Rosskrepp-fjorden. På den andre siden gjenstår seks kilometer, sier Mygland.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-15 11.07.04.jpg

Fred Jonny Wikøren klarer ikke åpning til 20.mai.

Byggeleder Fred Jonny Wikøren i Agder fylkeskommune regner ikke med åpning 20. mai som pleier være normal åpningsdag. I år er det tyngre, større snømengder og hardere snømasse.

  • Ved flere anledninger står jeg bare og spinner med maskinen, tross kjettinger og 400 hestekrefter i snøfreseren, av typen twin-spin. Helt utrolig, sier Mygland.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-15 11.11.56.jpg

Med disse kjettinger spinner Karl Mygland med maskinen.

Annonse

For å trenge gjennom seks meters høye snømasser, må snøfreseren gå etappevis nedover for å frese bort snøen. Ellers stopper det opp. Hovden Hytteservice som brøyter fra den andre kanten, har to snøfresere og en gravemaskin som hjelper til med å dra ned toppene.

Venter uvær lørdag

Mygland er kommet like ovenfor Monse-bakkene og før helgen vil han stoppe ved en større snuplass der. Lørdag er det ventet uvær med snø og vind. Da tror Mygland at han utpå dagen på 17. mai må kjøre en runde med brøytebilen på denne veien og Lyseveien, slik at det er klart for mer snøfresing på mandag morgen.

Å slite seg over høyeste punkt på 1052 meter, er en utfordrende oppgave. Mygland har opplevd verre forhold enn dette året, men 2020-vinteren vil bli husket for de store snømengder.

Å kjøre de ni kilometer fra bommen i Suleskard til vi møtte snøfreseren, var en magisk opplevelse. Hvite og flotte vidder med snø. Gode og høye brøytekanter opp mot seks meter på det høyeste, en spesiell opplevelse. De som kommer fra øst-siden har brøytekanter rundt ti meter.

Når veien åpnes i slutten av mai, vil det være en opplevelse for turister å kjøre over høyfjellet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-15 11.11.32.jpg

Snøfreseren har 400 hestekrefter for å komme fram med maskinen til Karl Mygland.