Home>Nyhet>Samlet markedsføring for Sirdal
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Sirdalmagasinet 2016:2015-12-03 14.37.32.jpg
Nyhet

Samlet markedsføring for Sirdal

310.000 kroner foreslås til ekstraordinær markedsføring av Sirdal for sommersesongen 2020. Det gjelder spesielt for reiselivsnæringen. Saken kommer opp i formannskapet 14.april og det er nærings- og utviklingssjef Øyvind Sjøtrø og rådmann Inge H. Stangeland som står bak forslaget etter møte med næringen.

Vi gjengir her saksutredningen omkring dette temaet:

Bakgrunn

Koronapandemien er, i større eller mindre grad, en ekstraordinær hendelse de aller fleste kjenner til og har et forhold til. For deler av det lokale næringslivet har konsekvensene blitt dramatiske ved at bedrifter, den 12 mars, ble stengt «på timen». Dette førte til at omsetning over natten ble redusert til «0».

For å bøte på noe av dette har staten tatt grep ved blant annet å endre permitteringsregler, innføre statsgaranterte lån i tillegg til at det er innført en ordning med såkalt kontantstøtte for bedrifter ved at disse kan få dekket en del av «uunngåelige faste kostnader». Ordninger som på mange måter er gode, men også ordninger som på ingen måte gir full kompensasjon for bortfall av inntekter.

Noen bedrifter i Sirdal er, så langt, lite berørt av pandemien, men mange andre er hardt rammet. Blant disse er spesielt turistnæring. Det er åpenbart at det vil ta lang tid før mange selskap, innen denne bransjen, vil komme tilbake der man var før 12/3.

Annonse

Det er tross dette likevel viktig nå å se framover. Krisen gir også noen muligheter. Det rådmannen her spesielt har i tankene er at pandemien, i praksis og denne sommeren, har satt en stopper for internasjonal turisme. Dette betyr at nordmenn ikke vil kunne regne med å feriere i utlandet, samtidig som det vil bli meget langt mellom hver utenlandsk turist i Norge. Fra sentrale myndigheter er det oppfordret til at man må legge til rette for innenlandsk ferie sommeren 2020. Og her ligger det muligheter.

Flere bedrifter i Sirdal er innrettet også mot sommerturisme. Her nevnes bla. Sirdal Resort AS, Sirdal Høyfjellshotell AS, Tonstadli AS, Sirdal Huskeyfarm, campingplasser, spisesteder, dagligvarebutikker mm (denne listen er ikke uttømmende).

For alle disse åpner det seg nå muligheter når «hele Norge» nå skal på Norgesferie. Men en slik mulighet kommer ikke av seg selv, den må markedsføres. I så måte har daglig leder for to av «lokomotivene» ,Sirdal Resort AS og Sirdal Høyfjellshotell AS, henvendt seg til Sirdal kommune med forespørsel om kommunalt bidrag til slik markedsføring.

Foto: Nærings- og utviklingssjef Øyvind Sjøtrø.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-04-18 11.07.25-2.jpg

Øystein Tjørhom er blant initiativtakerne.

Deler av deres henvendelse gjengis her;

Vi vil ta ansvar for å få laget en felles nettside for turistnæringen i Sirdal. Denne vil være uhyre enkel, slik at det ikke blir noe særlig administrasjon for å få den opp og gå. Denne vil gi en liten presentasjon av de bedriftene som har overnatting, aktiviteter eller matservering. For å minimere informasjonen som er på siden, ønsker vi ikke å fokusere på alt mulig som er av informasjon som er i Sirdal, men på de bedriftene som tilbyr disse tre tingene. Vi vil fokusere på slagordet «Norgesferie i Sirdal», hjemmesiden vil innebære ca. 15 bedrifter i Sirdal. Fra Nord til Sør. Det skal videre linkes til hjemmeside for de bedrifter som ønsker.

Vi håper vi kan benytte sirdal.no for denne siden, ettersom dette domene nå ikke er i bruk og håper at kommunen kan gi oss lov til dette.

Bedriftene som vi ser for oss å ha med er:

Tonstadli, Tonstad Bakeri, Lindeland Camping, Kjerag Hostel, Sirdal Resort, Sageneset Camping, Haugen
Sirdal Høyfjellshotel, Fidjeland Hytteutleie, Sirdal Hytteformidling, Sinnes Fjellstue, Smak i Sirdal,
Sirdal Huskeyfarm, Høyt og Lavt Sirdal, Sirdal Fjellgolf

Skulle det være noen vi har glemt så vil de også bli lagt inn i listen, om kommune ønsker så vil vi også kunne ta med Sirdal Fjellmuseum og eventuelt Sirdalsferie om denne siden blir oppdatert, men det kommer litt an på hvordan driften av dette vil være.

Vurdering

12 mars var en katastrofal dag for store deler av det lokale næringsliv. Man ble stengt ned og fikk i praksis yrkesforbud. Etter det første sjokket og en lang påske uten aktivitet er noen , sakte men sikkert , i ferd med å åpne opp igjen. Og flere vil komme til etter hvert. Det tenkes offensivt og det planlegges for aktiviteter, innenfor forsvarlig smittevern, for at Sirdal skal kunne få sin andel av ferierende nordmenn. Men dette må markedsføres. Og da er det både Sirdal som sådan som må profileres sammen med ulike bedrifter

Rådmannen vil forslå at de to initiativtakerne får ansvar for »å kjøpe inn» markedsføringspakke(r) i tråd med det som er beskrevet i søknaden, men dette da under forutsetning at det er Sirdal sitt store spekter som skal ha hovedfokus i denne markedsføringen. Grunnen til at det gjøres på denne måten er følgende:

  •  Henvendelsen kom fra disse to
  •  De har begge et solid nettverk internt i Sirdal så vel som mot ulike målgrupper
  •  Sommersesongen er snart over oss og det haster
  •  Mest mulig ubyråkratisk

Hva gjør andre kommuner?
Kommune Norge er sammensatt, det er også de ulike kommunale tiltakene i den krisen vi nå står oppe i. De aller fleste kommuner vil på en eller annen måte bidra overfor sitt næringsliv. Det være seg forsering av kommunale investeringer, «ta regningen» for sommerpynt/julepynt, støtte lokale markedsføringskampanjer og direkte støtte til enkeltbedrifter som et supplement til de statlige ordningene.

Rådmannen ønsker derfor å understreke at det kan komme forslag til ytterligere kommunale tiltak overfor næringsaktører som følge av denne pandemien.

Ut over dette er rådmannen gjort kjent med at Fylkeskommunen skal ha bevilget inntil kr 4 mill. som ekstraordinære markedsføringstiltak for Agder. Adressat i Sirdal skal være Sirdalsferie AS. Det antas at Sirdal kan få noe av disse midlene og rådmannen forutsetter at det samarbeides tett mellom alle parter for å nyttiggjøre seg disse på best mulig måte