Home>Nyhet>Stor helgetrafikk
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-04-25 11.39.28.jpg
Nyhet Samferdsel

Stor helgetrafikk

Etter at hytteforbudet ble opphevet 20. april har det vært stor helgetrafikk på fylkesvei 45 ved Øvstabøbommen. Søndag 26. april var det hele 3.680 biler som passerte trafikktellingen.

Den helgen var det anslagsvis 15.000 som besøkte sine hytter. Det er sjelden så mange skiturister har vært i løypene samtidig som lørdag 25. april. Tettpakket parkering og det samme i løypene.

Mars og april har satt trafikken kraftig tilbake sammenlignet med tidligere år. Nå blir det spennende å se hvordan trafikken vil utvikle seg i mai og juni og sommeren totalt. Suleskardveien åpner ikke før 20. mai, som vanlig.

Torsdag og fredag før palmesøndag var det uvanlig liten trafikk, med henholdsvis 71 og 50 passeringer hver av disse dagene.

Ferde AS – Gjesdal
2016 2017 2018 2019 2020
Januar         34 249         41 254         38 502         29 124         27 208
Februar         55 968         40 870         33 985         43 029         38 190
Mars         56 353         44 637         52 300         39 277         24 707
April         17 853         38 519         25 494         31 783         24 032
Mai         20 796         18 057         22 385         19 727
Juni         28 877         27 281         36 027         36 901
Juli         49 207         38 992         53 968         53 169
August         46 424         36 258         51 888         49 693
September         45 383         39 383         40 027         42 176
Oktober         39 184         34 941         33 794         32 591
November         19 388         19 988         19 016         19 574
Desember         21 300         28 457         24 387         25 774
Total       434 982       408 637       431 773       422 818       114 137