Home>Front>Store snømengder på Lyseveien
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 12.49.31.jpg
Front Samferdsel

Store snømengder på Lyseveien

I år er det enorme snømengder på fylkesvei 986, eller bedre kjent som Lyseveien. Vi sliter oss fram, meter for meter, med snøfreserne. Vi vil til helgen nå Rogalands grense, sier Tønnes Helle som jobber hos Risa, og som har oppdraget for Agder fylkeskommune.

Jevnt over er det fem-seks meter høye brøytekanter, etter at Risas to snøfresere har skåret seg gjennom snømassene. Helle sier det er mange år siden han kan huske at det har vært så store mengder i mai.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 11.38.05.jpg

Fred Jonny Vikøren håper å åpne Lyseveien til 17.mai.

Byggeleder Fred Jonny Vikøren i Agder Fylkeskommune opplyser at de håper å kunne åpne veien til 17. mai. Men det er mye usikkerhet foreløpig. Hvilke snømengder ventes de siste kilometerne ? Er det like lett å brøyte som hittil ?

Den tyngste jobben fra Sirekrok til Rogalands grense, 10 kilometer, er snart unnagjort. Så gjenstår det 12 kilometer ned til Øygardstøl. Det ryktes også at det ligger snø i seks svinger nedenfor Øygardstøl.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 12.30.36.jpg

Tor Gunnar Liland og Tønnes Helle er erfarne brøytesjåfører med sine snøfresere.

Annonse

Tor Gunnar Liland kjører den første trommelfresen, så kommer Tønnes Helle med den tradisjonelle twinspin-freseren og rydder etter forarbeidet med trommelfreseren.

400 hestekrefter graver seg framover i sakte fart. Været har vært av beste sort de to ukene som brøytingen har pågått. I Grydalen måtte de også ha med seg en gravemaskin for å ta ned toppene, slik at freserne kom til snøen.

Å kjøre Lyseveien 7. mai var en magisk opplevelse. Høye brøytekanter på begge sider, nesten som en tunnel. Helt spesielt, der fresen har skåret seg gjennom snøen akkurat som man skjærer et kakestykke.

Her trenges det mye erfaring og presisjon. Og Vikøren sier at Liland og Helle er svært erfarne på denne jobben og denne veien. Det viser godt igjen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 12.29.57.jpg

Trommelfreseren til venstre og twinspinfreseren.

Når snøfreserne er ferdig, må en shovel inn og rydde litt på veien. Deretter avsluttes det med kosting av veibanen. Strøsanden som ble strødd på i fjor høst, må fjernes så ingen syklister eller motorsyklister glir og skader seg.

  • Viktig å gjøre skikkelig etterarbeid, for at trafikantene skal kjøre sikkert, sier Vikøren.

12. mai starter brøytingen av siste etappe på Suleskard-veien over til Brokke. Nå er man kommet inn til Rosskreppfjorden og da gjenstår 4-5 kilometer med brøyting fra Sirdalsiden. Mye snø og høye brøytekanter forventes også der. 20. mai kan Suleskardveien åpnes.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 12.22.56.jpg

Nesten som å kjøre i en tunnel med de høye brøytekantene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 12.33.18.jpg

Her brukes til kraftige kjettinger.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 12.36.00.jpg

Høye brøytekanter for de to snøfreserne på Lyseveien.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 13.35.30.jpg

Snø i massevis langs Lyseveien. Det blir gode muligheter for skiturer i mai fortsatt.

Snørydding