Home>Front>Uvær og ekstra brøyting mandag
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 13.00.27.jpg
Front Samferdsel

Uvær og ekstra brøyting mandag

Uværet som kom lørdag og tidlig 17. mai morgen, medførte en del ekstra arbeid for brøytemannskapene. Både på Lyseveien og Suleskardveien. Derfor ble mesteparten av mandagen brukt til å rydde veiene der de tidligere hadde brøytet.
  • Det hjalp lite med brøytebilen. Snøfreserne måtte kjøre for å få hevet opp snømassene som hadde lagt seg i veibanen, forteller Fred Jonny Wikøren, byggeleder i Agder Fylkeskommune.

Mye vind og nysnø gjorde at det i enkelte områder pakket seg med snø opptil to meter. Etterarbeidet ble unnagjort mandag og i dag var brøytesjåførene i gang med ny innsats videre innover heia.

  • Kompakt, isete og harde snømasser venter snøfreserne sammen med noe nysnø, sier Wikøren.

Nå vil det bli jobbet med begge veier fram til fredag, så får en gjør opp status for resterende arbeid som gjenstår. Hovden hytteservice har 5-6 kilometer igjen å brøyte fra austsiden, før de er framme ved Rosskreppdemningen. Fra Suleskardsiden gjenstår omkring to kilometer. På Lyseveien er det også noen kilometer igjen før de er framme ved Øygardstølen.

  • Det er lenge siden vi har hatt så store snømasser og utfordrende brøyteforhold med kompakt snø, sier Wikøren.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-15 11.07.03.jpg

Fred Jonny Wikøren sier det er store snømasser i år.

Brøytekanter på fem-seks meter på Lyseveien.