Home>Front>Vant stor stålrekkverk-ordre i Sogn
Front Næringsliv Nyhet

Vant stor stålrekkverk-ordre i Sogn

Vi fikk i dag beskjed fra Statens Vegvesen om at vi hadde laveste anbud på stålrekkverk ved anbudsåpning i Sogn og Fjordane. 34,7 millioner kroner er anbudet på og gjelder arbeid for 2020 og 2021, sier Terje Moen, daglig leder for Sirdal Veibetonggruppen (SVB-gruppen).

SVB-gruppen har nå delt selskapet opp i to selskaper. Sirdal Veibetong som var starten. Nå er SVB Veisikring etablert.

SVB Veisikring hadde laveste anbudet. Nå er det to ukers klagefrist, før ordren er endelig og undertegnet. Mesta var en million kroner dyrere, mens Arild Gjerde AS kom på tredjeplass med 36,5 millioner kroner. Trygg Vei AS hadde dyreste anbud på 42,9 millioner kroner.

Ordren går ut på å sette opp stålrekkverk på europa- og riksveier i Sogn og Fjordane. Denne avdelingen har seks mann i arbeid og Moen regner med å øke arbeidsstokken raskt hvis ordren går i boks.

Veibetong-avdelingen har 24 mann i arbeid. Moen har aldri annonsert etter fagfolk, det ordner seg på folkemunne. Han trenger variasjon og har behov for personer med bakgrunn som maskinførere, snekkere, mekanikere og lignende.

Veibetong jobber for tiden på Senja med seks mann og ett lag i Bergen med samme arbeidsstyrke. De jobber turnus med 12 dager på jobb og ni dager fri.

Annonse

Foto: SVB Veisikring ruster opp med egen stålrekkverkrigg.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0797.JPG

Firmaet har nå 150 millioner kroner i ordrereserve, sier Terje Moen.

  • Den siste måneden har vi vunnet flere oppdrag og vi sitter nå med en samlet ordrereserve på 150 millioner kroner for begge selskaper. Det betyr at enkelte ordrer strekker seg inn i 2022, sier Terje Moen som er fornøyd med utviklingen.

SVB-gruppen har nå i bestilling en rekkverksrigg til 15 millioner kroner ved AMV i Flekkefjord. Riggen er utviklet på Tonstad.

Stålrekkverk er mer arbeidsintensivt og krever mer manuell innsats etter at stolpene er satt ned i jorda. Beslutningen om å utvide arbeidsområdet med å satse på stålrekkverk ble tatt i november 2019.

  • Nå er den første store ordren på gang, og det gleder vi oss over, sier Moen.