Home>Front>Veiåpninger til pinse
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-15 10.51.46.jpg
Front Samferdsel

Veiåpninger til pinse

Både Lyseveien og veien Suleskard – Brokke vil etter all sannsynlighet bli åpnet til pinse. Det betyr fredag. Tidspunktet er det ikke noen som har røpet enda. Etter planen skulle Lyseveien åpnet til 17. mai og Suleskardveien 20. mai. Men alt er forsinket i år på grunn av store snømasser sammen med hard og isete snø. Det har gjort arbeidene svært vanskelige.
  • Det jobbes for harde livet for å bli ferdige med begge veiene. Snøfresingen er nesten unnagjort, men så gjenstår det etterarbeid der ras og rasfare blir ryddet unna med gravemaskin og snøfreser, sier Fred Jonny Wikøren, byggeleder i Agder Fylkeskommune.

På Lyseveien er det ryddet fram til Øygardstøl og fem-seks svinger nedenfor. Brøytekantene holder seg høye med fem-seks meter. Etterarbeid og sikring av veien sammen med feiing gjenstår.

Det samme er tilfelle på veien mellom Suleskard og Brokke. Der vil snøfreserne fra Risa og Hovden Hytteservice enten møtes i kveld eller onsdag i Smogedalen ovenfor Rosskreppfjorden. Deretter følger etterarbeid og sikring av veien.

Sannsynlig vil ikke Suleskardveien bli tillatt med kjøring av vogntog så lenge veien er så smal med så høye brøytekanter.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-15 11.45.40-2.jpg

Bommene for kjøring til Lysebotn og over til Brokke, blir sannsynligvis fjernet på fredag av byggeleder Fred Jonny Wikøren.