Home>Arkiv>Veiene åpnes fredag klokka 1200
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-05-07 12.36.00.jpg
Arkiv Samferdsel

Veiene åpnes fredag klokka 1200

Både Lyseveien og veien Suleskard – Brokke vil etter planen åpnes fredag klokka 1200. På morgenen vil veiene bli sjekket om sikkerheten og farbarheten er god nok før bommene går opp. Det er den seneste åpningen etter vintersesongen for begge veiene.

Fram til åpningen vil det foregå etterarbeid og snørydding der det har rast snø ut i veibanen.

Siden veien over Suleskard er så smal og med så høye brøytekanter, vil det bli innført lengdebegrensning for biler. Max 15 meters lange biler blir tillatt til å begynne med og dette vil bli godt merket i begge ender av veien. Dermed tillates ikke vogntog og semitrailere.

På Lyseveien er begrensningen 15 meter hele året, på grunn av alle svinger.

Siden det er såpass store snømasser i år, er det svært begrenset med parkeringsplasser. På Lyseveien er det ingenting før du kommer til Øygardstøl, mens det på Suleskardveien er ryddet ved Håheller rasteplass like ved Rosskreppfjorden. Ellers er det laget noen møteplasser.

Foto: Snøfreserne trekker seg nå ut av veiene.

Annonse