Home>Nyhet>6 vil bygge gang- og sykkelsti
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-05-22 14.55.43.png
Nyhet Samferdsel

6 vil bygge gang- og sykkelsti

6 maskinentreprenører har gitt tilbud til Agder fylkeskommune som skal i gang med å bygge gang og sykkelvei langs fylkesvei 468 Tonstad-Seland bru, opplyser prosjektleder Geir Norum i fylkeskommunen.
  • Vi håper å kunne tildele arbeidene før ferien. Vi har nå gjennomgang av tilbud og kvalifikasjoner, sier Norum.

Det er første parsell i prosjektet som er ute på anbud, og det er strekningen Fintlandsmonan-Tjomli med to opsjoner.

Arbeidet er delt opp i tre byggetrinn, hvorav trinn 2 og 3 er opsjoner.

Byggetrinn 1 består av disse arbeidene:

  • Profil 860-1345: Bygge komplett gang- og sykkelvei
  • Profil 1345-2400: Opparbeide gang og sykkelvei til traubunn
  • Profil 1000-2425: Legge kommunale vann- og avløpsledninger
  • Profil 2050-2350: Utbedre kurver på fylkesvei 468

I tillegg inngår arbeider som er avtalt i forbindelse med grunnerverv.

Byggetrinn 2:

Annonse

  • Profil 1345-2400: Overbygning og tekniske anlegg for gang- og sykkelvei

Byggetrinn 3:

  • Profil 250-860: Bygge komplett gang- og sykkelvei

I tillegg inngår arbeider som er avtalt i forbindelse med grunnerverv.

Frister for ferdigstillelse:

Parsellen på profil 860-1345 skal være ferdig i løpet av november i år. Hele byggetrinn 1 skal stå ferdig 1. juni 2021.

Opsjon 1 har samme frist, forutsatt at det blir bestilling senest i løpet av november i år. Opsjon 2 forutsetter samme bestillingsfrist, og skal i så fall være ferdig før 25. juni 2021.

Et grunnerverv ved profil 650 er ikke avklart ennå. Ved en eventuell bestilling av opsjon 2 må entreprenøren være forberedt på at arbeider som berører eiendommen ikke kan starte før det er ordnet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-10 15.11.49.png

Dette kartet viser reguleringsplanen for gang- og sykkelvei fra skolen øverst til slutten av næringsområdet.