Home>Kommunen>Avslag fra fylkesmannen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-14 13.18.55.jpg
Kommunen Nyhet

Avslag fra fylkesmannen

De seks ungdomsskoleelevene ved Sinnes skule som har klaget et vedtak fra utvalg i oppvekst og levekår inn til fylkesmannen fikk avslag på klagen. Klagen gikk på at fritt skolevalg ikke ble imøtekommet.

Elevene ville fortsette på Sinnes Skule, men blir nå tvangsflyttet til Tonstad skule fra høsten.

Utdanningsdirektør Tore Haus og seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen har skrevet under brevet fra fylkesmannen. Vedtaket bygger på at det bare er en ungdomsskole i Sirdal fra høsten. De tar ikke hensyn til at det er en midlertidig ordning.

Vedtaket hos fylkesmannen er endelig og kan ikke påklages heter det i brevet, som er unntatt for offentligheten.

Foto: Det blir mye bussing for elevene ved Sinnes skule til høsten, både barne- og ungdomstrinnet må fraktes.