Home>Kvæven>Avslutningssalg og kroken på døra
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-20 10.56.18.jpg
Kvæven Nyhet

Avslutningssalg og kroken på døra

Varelageret til Smak i Sirdal var nokså tømt, da de åpnet for restesalg lørdag og søndag på Kvæven. Mange hadde vært innom de siste ukene siden vi skrev at Smak-eventyret var ute.
  • Nå selges de siste varer ut, før vi tar rydding og utvask til 1. juli. Sirdal kommune skal da overta lokalene igjen for eventuelt nye interessenter, sier Selma Kvæven.

Renate Albrigtsen og Selma Kvæven måtte avvikle etter at korona-krisen inntraff. Reservene var små da pandemien rammet landet og spesielt spisesteder og reiselivet i Sirdal.

Økonomien tillot ikke lenger videre drift og derfor er det kroken på døra søndag. Mange vil savne det populære spisestedet. De håpet i det lengste på andre aktører kunne være med å sikre videre drift, men det lykkes ikke.

  • Det har vært viktig for driften vår å samarbeide tett med museet og turistinformasjonen, og i fjor var det et godt eksempel på at privat/offentlig samarbeid fungerte til beste for begge parter. Når det nå ikke lenger er drift på Fjellmuseet og driften av turistinformasjonen er usikker, er det også en faktor som vanskeliggjør videre drift, sier Selma og Renate.
  • Det er svært vemodig for oss å avslutte dette kapittelet, men vi er glade og takknemlige for muligheten vi har hatt og ikke minst så har vi lært utrolige mye, og truffet mange veldig trivelige folk på vår vei. Vi setter stor pris på all hjelp og støtte vi har fått.

Foto: Renate Albrigtsen selger unna fra varelageret.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-20 10.55.31.jpg

Mye av restene ble solgt unna lørdag.