Home>Kommunen>Fire ukers heksejakt over – kan få konsekvenser for kommunen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-01 16.47.09.jpg
Kommunen Nyhet

Fire ukers heksejakt over – kan få konsekvenser for kommunen

Vi er svært slitne etter fire ukers heksejakt fra Sirdal kommunes side. Å spille sjakk med livene våre, har ikke vært noen behagelig opplevelse, sier kvinnens kjæreste til Sirdalmedia.
  • Denne saken kommer til å få konsekvenser for Sirdal kommune. Paret er svært slitne, men svært glad for at Sirdal kommune omsider gjorde det eneste riktige ved å trekke saken for behandling i Fylkesnemnda, sier parets advokat Monica Moan.

Hva gjelder kommunens såkalte beklagelse, reageres det kraftig på at kommunen igjen forsøker å skyve ansvaret for kommunens grove feil og feilvurderinger over på kvinnen. Dette er ikke en kommune eller rådmann verdig, fortsetter Moan.

  • At kvinnen skal ha tilbakeholdt positiv informasjon til fordel for sin egen sak, faller på sin egen urimelighet.
  • Det er tydelig at kommunen frykter erstatningskrav fra kvinnen og derav forsøker å gi et desperat inntrykk av at kommunen fattet et urettmessig vedtak på grunn av kvinnen selv.

Moan kan ikke se dette på annen måte enn at kommunen og rådmann Inge Hedenstad Stangeland forsøker å bruke dette som en brekkstang for å komme ut av en situasjon de selv har skapt.

  • Jeg er lettet over at det er kommet en avklaring i saken, sier ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune. – Politikerne har ikke vært involvert i saken og kjenner den kun fra media, med unntak av rådmannens orientering i formannskapet sist torsdag.

Ordføreren har fulgt saken med økende bekymring. Han vil ta initiativ til en evaluering og vurderer gransking av Sirdal kommunes behandling.