Home>Front>Forbedret sti Donsen – Kvinen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-20 16.14.30.png
Front Nyhet Turløyper

Forbedret sti Donsen – Kvinen

Vi har hatt fire varme og flotte dager der vi har lagt klopper ( legge planker) ti timer til dagen, sier Hans Jakob Kløvstad, som har vært prosjektleder for å utbedre løypen mellom Donsen og Kvinen.

Kløvstad har hatt med seg tre pensjonister i alderen 72 – 80 år for å gjøre jobben. De øvrige medlemmer av dugnadsgjengen var Inge Klepstad, Dag Pettersen og Gunnar Dag Tørå. Alle fra Grimstad og Arendal.

  • Vi holdt nesten på å få heteslag i varmen og måtte derfor dyppe lua i bekken og avkjøle hodet på den måten, forteller Kløvstad.
  • Vi måtte legge om løypen noen steder, fordi det minnet mer om et gjørmehull enn et vanlig myrområde.

Foto: Kloppen over myrområdet er lagt av Gunnar Dag Tørå (fra venstre), Inge Klepstad og Dag Pettersen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-20 16.31.13.png

Nå er det blitt en mer turvennlig løype mellom Donsen og Kvinen. Mer tørr og rettet opp over myrområder.

Den Norske Turistforening (DNT) Sør ønsket å utbedre løypen mellom Donsen og Kvinen ved å legge klopper over myrområdene på stien.

  • Besøkende på Kvinen hyttene har økt betraktelig etter at de nye hyttene stod ferdig og ble tatt i bruk i 2019. Om lag 2.000 overnattingsdøgn i fjor i forhold til et gjennomsnitt på 350 de siste årene, skrev driftsavdelingen i DNT Sør i søknaden til Sirdal kommune.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-20 16.15.13.png

Dugnadsgjengen, Dag Pettersen (fra venstre), Inge Klepstad, Hans Jakob Kløvstad og Gunnar Dag Tørå, har lagt 600 meter med klopplegging av deler av stien mellom Donsen og Kvinen.

Annonse

– Dette har naturlig nok resultert i at stien over våte myrområder er opptråkket og utvidet ganske mye.

Vi ønsker å klopplegge (legge plank) over disse ødelagte områdene våren 2020. Området er rekognosert og det er laget en plan på hvor DnT Sør ønsker å utbedre.

Inge Klepstad sjekker deler av kloppstien.

Planskissen for klopping ved Mjåvatn.

670 meter skal klopplegges. Dugnadsgjengen la 600 meter og har noe plank til gode. Plankene skal legges oppå labanker og det utgjør 402 stykker. Det skal legges ganske mye langs Mjåvatn og like før du kommer til Kvinen-hyttene. Stien blir lagt om den siste delen før hyttene og da skal “vinterstien” brukes sommerstid også.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-20 16.30.37.png

Her jobbes det med å legge plankene godt til rette.

  • DnT Sør ønsker med dette tiltaket å verne naturen og styre ferdselen på denne populære strekningen fra Donsen til Kvinen.

Materialen ble fraktet inn med snøscooter I vår til avtalte merker. Selve arbeidet er blitt utført den siste uken.

DNT Sør sendte søknad 2. september 2019 til grunneiere om tillatelse til å klopplegge og har fått tillatelse fra Atlak Kvinen, Bjørn Kvinen, Berit Ådneram, Christian Houge-Thiis, de andre grunneiere har jeg ikke hørt noe fra. Det gjelder Knut Gustaf Aspelin, Einar Kvinen, Kaare Andreas Sheteøig og Ousdal Grunneierlag AS.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-20 16.15.50.png

Inge Klepstad, eldstemann 80 år, tar en velfortjent hvil på trappa til Kvinen Turisthytte.

  • Sirdal Kommune ser på tiltaket som en utbedring av den nåværende turstien. Tiltaket vurderes til å fremme friluftsformålet på land og er i samsvar med bestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord, skriver byggesaksbehandler Krister Gjerde.

I følge redegjørelse fremgår det at tiltaket ikke fører til vesentlige terrenginngrep og er fullt tilbakeførbart. Tiltaket vurderes unntatt fra grunn til å frita fra søknadsplikten.

Alle foto Hans Jakob Kløvstad.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-02-10 11.41.28.png

Her ser vi planen inn til Kvinen Turisthytte.