Home>Kommunen>Fylkesmannen oppretter tilsyn
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-09 20.47.23.png
Kommunen Nyhet

Fylkesmannen oppretter tilsyn

Fylkesmannen i Agder varsler tilsyn med kommunelege og Sirdal kommune i saken med den gravide kvinnen som ble anklaget for alkoholmisbruk, skriver Stavanger Aftenblad.

Sirdal kommune fattet et hastevedtak om tvangsinnleggelse av en gravid, utenlandsk statsborger i Sirdal 15. mai. Vedtaket var basert på konklusjonen til kommunelege Siril Hermansen om at kvinnen misbrukte alkohol, og at dette kunne gjøre alvorlig skade på fosteret. 18. mai ble det i tillegg sendt en ordinær begjæring til fylkesnemnda om det samme.

28. mai opphevet kommunen hastevedtaket og 5. juni ble begjæringen om tvang trukket.

Media har skrevet en rekke artikler om saken. Helsetilsynet mener at legen og kommunen kan ha brutt loven på flere punkter, og har bedt Fylkesmannen i Agder vurdere tilsyn.

Nå har Fylkesmannen vurdert saken, og Aftenbladet har fått følgende tekst tilsendt:

«På bakgrunn av foreliggende opplysninger og den oppmerksomhet saken har fått i media, finner Fylkesmannen det hensiktsmessig å gjøre en tilsynsmessig gjennomgang av hendelsen.

Annonse

Vi sender i løpet av kort tid brev for å innhente ytterligere informasjon fra kommunen, den aktuelle legen og andre som kan opplyse saken.»

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har tidligere uttalt at han regner med at det ville bli opprettet tilsyn.