Home>Front>Historiske navn på hyttene i Soleiknuten
Macintosh HD:Users:Lsir:Downloads:Sirdalmedia 2:Teamet_m_logo.jpg
Front Hytter Nyhet

Historiske navn på hyttene i Soleiknuten

Endelig, etter sju års planleggingsarbeid, kan nå hyttene til Soleiknuten Hyttegrend legges ut for salg. 44 boenheter legges ut for salg nå og byggestart vil ventelig bli i september. Prisene vil variere fra 3.850.000 – 6.950.000 kroner.

All infrastruktur skal være klar til 15. november i år. Laila Helleberg, odelsjenta fra Vik-gården på Sinnes, står bak prosjektet og hyttegrenda kommer vis a vis Ålsheia skitrekk.

Her kan man velge mellom sju ulike hyttemodeller, som får panoramautsikt over Njardarheim og Ålsheia. Det bygges allerede nå en egen lysløype på 2 km rundt feltet, som kobles sammen med Forsbergløypa, som er en del av hovedløypenettet i Sirdal.

De 44 boenhetene utgjør 1. byggetrinn, sammen med de 11 hyttetomtene som er solgt tidligere. Hyttene varierer fra 82 kvadratmeter til 260 kvadratmeter (BRA). Totalt er det 106 boenheter som skal bygges.

Laila Helleberg har valgt å bygge ut sammen med Bygg1 (som er en del av Mesterhuskjeden) fra Lyngdal. De har ikke noen erfaring med bygging i Sirdal.

Foto: Laila Helleberg på byggemøte hos Bygg 1 og fra venstre Thomas Room, Rune Halvorsen og Morgan Håland.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Downloads:Sirdalmedia 2:Felt_Natt.jpg

Hyttegrenda med Ålsheia i bakgrunnen.

Soleiknuten Hyttegrend har nå leid kontorer hos byggmester Roy Hegre i det nye næringsbygget ved brannstasjonen ved Svartevatnet. For de som ønsker visning må en ta kontakt med firmaet. Det blir ikke noen fellesvisning i disse korona-tidene.

Startet i mai i fjor

Lindland Maskin AS fra Lyngdal opparbeider hyttefeltet og de startet arbeidene i mai 2019. Inkludert i anbudet er også en skiløype med lys på to kilometer, en skikulvert og en skibro. Den er populær og vil ligge på 650-700 meter.

Macintosh HD:Users:Lsir:Downloads:Sirdalmedia 2:Forsberg_1.1_Ekst.jpg

Den planlagte skiløypa i hyttegrenda med Forsberghytter i bakgrunnen.

Vann og avløp til hele feltet skal komme fra Ålsheia og gå opp Skarlidalen. VA-anlegget kobles til det kommunale anlegget i Ålsheia.

Fra Fjellstuå skal veien utvides opp til Soleidalen. Dagens sommervei skal være som nå, mens Laila Helleberg anlegger en ny, asfaltert helårsvei på øvre siden av nåværende trase. Denne vil krysse nåværende sommervei midt oppi dalen og går på nedsiden av sommerveien opp til hyttefeltet.

For å finansiere utbyggingen har Helleberg solgt 11 hyttetomter uten byggeklausul. Den nye veien skal ha en stigning på 12 prosent, det er kommunens krav til private veier.

Kommunen skal overta deler av vann og avløpsanlegget vederlagsfritt mot å drifte det i etterkant. Kommunen får 50 prosent i fradrag av merverdiavgiften, mens utbygger får den andre halvpart, delt over en ti års periode med 1/10 utbetalt hvert år.

Den enkelte tomteeier er ansvarlig fra vann og avløp fra tomtegrensen og inn til hytta.

Reguleringsplanen omfatter 500 dekar. 285 dekar er avsatt til friområde og skiløyper. 110 dekar til fritidsboliger. 30 dekar til næring, som inkluderer blant annet 60 utleieleiligheter.

Macintosh HD:Users:Lsir:Downloads:Sirdalmedia 2:Njardarheim.2_Ekst.jpg

Vertikaldelt Njadarheimhytte med carport mellom.

Velkommen til gards

Soleiknuten Hyttegrend er en del av gårdsbruket Vik på Sinnes hvor odelsjenta Laila Helleberg vokste opp. Området rundt Sinnes er i dag kjent som en av de best utbygde skidestinasjonen i Stavangerregionen, og bakgrunnen for suksessen kan spores tilbake til den visjonære tannlegen, Johan Forsberg.

I 1938 tok han til ordet for å bygge ut veien gjennom Hunnedalen slik at Sirdal med sine gode snøforhold ble lettere tilgjengelig for de folketette områdene på Jæren. Forsberg var visjonær og hadde store vyer for fremtiden. Han hadde planer om fjellstue, høyfjellshotell, hoppbakker, slalåm og utforløyper, taubane, samt område for isbane og til og med egen flyplass. Soleiknuten Hyttegrend er en videreføring av Forsbergs planer for Sirdal på 1930-tallet.

  • Når vi har valgt navn til hyttemodellene våre, har vi gått tilbake til en del av historien. Navnene er en hyllest til ildsjelene Johan Forsberg og Thorvald Meyer Heiberg som begge har hatt stor betydning for Sirdal, forteller Laila Helleberg.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-26 15.30.09.png

Arkitekt Stein Åge Fuglestveit i Drag Arkitektur & Byggteknikk.

Historien om Heiberg

I Sirdalsheiene finnes en fantastisk historie som overgår de fleste eventyr. Den handler om Thorvald Meyer Heiberg som kjøpte, om ikke halve kongeriket, så kjøpte han ihvertfall nok til å bli landets største private landeier med 1 millioner dekar.

Det startet i 1904 da den 28 år gamle riksmannssønnen fra Oslo kom til Lysebotn for å kjøpe Lyseheiene som var lyst ut for salg. Han ville sikre seg jakt og rypeterreng. Historien fortsetter med oppkjøp av heiområder i Ryfylke, Sirdal og Setesdal til han hadde skaffet seg et sammenhengende kjempeområde som skulle tilrettelegges for primitiv luksus jakt. Hele området ble delt inn i passende jaktfelt, og i hvert av disse skulle det bygges minst en hytte. Over 30 hytter ble bygd langt til fjells og Heiberg var i flere år den største arbeidsgiveren i kommunene i området.

Forretningsideén hans gikk ut på å få adelen og den europeiske eliten til å komme på trofèjakt. I årene som kom gikk det hver sensommer karavaner av grever og grevinner, baroner og baronesser, presidenter, tjenere, kokker og guider med kløvhester inn i heien for å drive jakt på første klasse. Heiberg var hele tide opptatt av å forbedre opplegget, og han ville bygge vei inn til hovedbasen ved Roskreppfjorden. Økonomiske problemer stoppet prosjektet, men veien kom et godt stykke inn Everdalen. Tidlig på 1930 tallet fikk han opprettet en fast flyrute fra Oslo til Øyarvatn for fiskere, det var Widerøe som driftet ruten.

Selv om Heiberg lyktes med mye av det han ville, opplevde han store nedturer. Verdenskrigene var en økonomisk katastrofe, og kundene uteble. Når naziregimet under siste krigen presset på og ville kjøpe eiendommen til Heiberg endte det med at han solgte alt i 1943 for 1 million kroner, en krone pr. mål. Det var Quisling personlig som satte navn på denne heien, som den dag i dag heter Njardarheim og forvaltes av Statskog.

Macintosh HD:Users:Lsir:Downloads:Sirdalmedia 2:Heiberg_Felt.jpg

Heiberg-hytter i Soleiknuten Hyttegrend.