Home>Front>Kommunen trekker begjæring om tvangsvedtak overfor gravid kvinne
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-27 16.53.22.jpg
Front Nyhet

Kommunen trekker begjæring om tvangsvedtak overfor gravid kvinne

Sirdal kommune ved rådmannen har i ettermiddag besluttet å trekke begjæring om tvangsvedtak overfor en gravid kvinne i Fylkesnemnda på mandag 8.juni -2020.

Sirdal kommune v/advokat har siden den 25. mai 2020 gjentatte ganger bedt kvinnen og hennes advokat om opplysninger fra kvinnens utenlandske lege om hennes tidligere sykehistorikk som kan ha betydning for avklaring av saken. Kvinnen og hennes advokat har avvist å legge fram slik dokumentasjon.

Som et ledd i saksbehandlingen overfor Fylkesnemnda har kvinnens nåværende norske lege etter lunsj i dag, fredag 5. juni, gitt kommunens advokat informasjon via e-post om hva legen vet om uttalelser fra kvinnens utenlandske lege. Kommunen har valgt å stole på opplysninger fra den norske legen selv om det mest ryddige hadde vært om opplysningene fra den utenlandske legen hadde blitt fremlagt skriftlig for kommunen og Fylkesnemnda.

Det er meget uheldig at avklaring av situasjonen for den gravide kvinnen har trukket ut i tid. Rådmannen beklager sterkt de belastninger som den gravide kvinnen og hennes kjæreste har hatt den siste tida.

Rådmannen vil førstkommende mandag ta kontakt med Fylkesmannen for å få ytterligere informasjon om hvordan Fylkesmannen vil følge opp oversendelse av varsel fra Statens Helsetilsyn. Rådmannen vurderer det som sannsynlig at Fylkesmannen i Agder/Fylkeslegen vil iverksette tilsyn med både den aktuelle kommunelegen og kommunens helseenhet i denne saken.

Rådmannen vil internt få utført en gjennomgang av kommunens håndtering av saken, herunder rutiner for saksbehandling med mer av denne typen saker.

Annonse

Med vennlig hilsen

Inge Hedenstad Stangeland
Rådmann