Home>Front>Lavere fart med flere fartsdumper
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-05 08.06.09.jpg
Front Nyhet Samferdsel

Lavere fart med flere fartsdumper

Her må vi gjøre noe for å sikre veikrysset og at farten på fylkesvei 42, på sletta inn til Tonstad sentrum, ikke blir for høy. Pluss nytt gangfelt, sier lensmann Egil Netland.

Ifølge Netland må det gjøres noe raskt, før det blir en ulykke her. – Vi har ikke råd til å miste noen, sier han.

De som kommer ut fra byggefeltet Bekkjedalen har dårlig sikt til høyre på grunn av et høyt rekkverk som reduserer sikten. Rekkverket er satt opp for å sikre gang- og sykkelstien som krysser elva. Her er det mange barn som beveger seg samt at trafikken til bensinstasjonen YX er stor hele døgnet.

Foto: Lensmann Egil Netland og Kenneth Åsemoen vil ha redusert fart på fv 42, på denne sletta. I tillegg må rekkverket senkes for å bedre sikten.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-05 08.08.10.jpg

Lensmann Egil Netland vil ha gangfelt her.

  • Vi trenger tre fartsdumper på denne strekningen for å få ned farten. I tillegg er det nødvendig med et nytt gangfelt for å komme over veien til bensinstasjonen, sier Netland.

Her er det vanligvis høy fart for de som kommer ned bakkene og slipper gassen på den fine sletta, selv om det er skiltet med 50 km/t . De som kommer fra Tonstad speeder også opp for få god fart opp bakkene.

Annonse

Ifølge Sirdal kommunes trafikksikkerhetsplan, er dette området merket med rødt. Derfor må politikerne ta tak i dette problemet og ordne opp.

Politiet får stadig tips fra publikum om dette området som må sikres bedre. I tillegg må det gjøres tiltak for å få ned farten.

Det henvises til Kvinlog der fylkesvei 42 fortsetter. Der var det samme problemer med høy fart. Nå er det endret med innsnevringer og fartsdumper. Farten er blitt betydelig lavere.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-05 08.08.31.jpg

Mye tungtrafikk kjører på fylkesvei 42 inn til Tonstad.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-05 08.13.08.jpg

Her er det få bilister som holder 50 km/t når de kommer ned bakkene mot Tonstad sentrum.