Home>Front>Ny og midlertidig vei til ferien
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 08.16.30.jpg
Front Nyhet Samferdsel

Ny og midlertidig vei til ferien

Arbeidet med å rassikre fylkesvei 975 ved Ortevatn, mellom Fidjeland og Ådneram, går etter planen. Veien skal flyttes ut i Ortevatn for å sikre trafikantene mot fremtidige ras. Det skal også bygges en rasvoll, som skal ha en effektiv høyde på seks meter og en lengde på 240 meter.
  • Da vi startet i april kom det en kjempestein på omkring tre tonn ned fjellsiden og stanset ikke før den var i vatnet. Utrolig flaks at ingen ble truffet, sier Kennet Hogstad, formann og HMS-ansvarlig for byggearbeidene til Br. Thorkildsen fra Farsund.

Foto: Jan Vidar Hansen, eller bedre kjent som “Jalla” kjører boreriggen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 08.09.03.jpg

Kennet Hogstad er formann og HMS-ansvarlig.

Etter den hendelsen ble HMS-tiltak iverksatt. A+ Multi Service fra Lyngdal ble engasjert til å overvåke den bratte fjellsiden. Njål Atle Vindheim følger eventuell rasfare og ser eller hører han noe, ropes det RAS på walkie talkie til alle.

Foruten vaktmannen som passer på rasfare, er det tre som kjører gravemaskiner, tre som kjører dumpere og en som har ansvaret for boreriggen. Han kommer fra Sogndalen Fjellsprengning, fordi Thorkildsen driver ikke med sprengning. Da leier de heller inn arbeidskraft. Thorkildsen fikk oppdraget til 10,4 millioner kroner i konkurranse med åtte andre maskinentreprenører.

Det jobbes lange dager fra mandag til torsdag. De starter klokka 0700 og jobber til 1900, mens de tar langhelg torsdag ved lunsjtider. De bor i brakkerigg ved Sinnes Camping.

Annonse

  • Når det drar seg til med å klare noen mål før ferien, regner jeg med at dagene må strekkes litt lenger i perioder, sier Hogstad.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 08.14.23.jpg

Det går med mye stein til fyllingen i vatnet og til rasvollen.

Før tre ukers ferie starter torsdag 9. juli skal steinfyllingen i Ortevatnet for den nye veitraseen være på plass. I tillegg skal ett kjørefelt klargjøres med asfalt. Det blir fortsatt lysregulering for trafikken.

Sprengningsarbeidene begynner å gå mot slutten. Av et stort fjellparti er mesteparten nå sprengt bort, men senere i byggeperioden skal en del av dette legges tilbake igjen.

Når ferien er over vil arbeidene med å bygge den lange og omfattende rasvollen starte. Nå samles det store steiner som skal brukes her. Denne vollen og øvrige arbeider skal være ferdig til 4. desember i år.

Etter at veiene til Lysebotn og over Suleskard ble åpnet, er trafikken øket betraktelig. Det merkes.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 08.21.14.jpg

Store steiner knuses før transport videre.

Noen anslåtte mengder som inngår i hovedarbeidene:

  • Steinfylling: 42.000 kubikkmeter
  • Sprengning: 30.000 kubikkmeter
  • Blokkdemolering: 1.000 blokker
  • Natursteinsmur: 3.100 kvadratmeter
  • Asfalt: 900 tonn
  • Rekkverk: 740 meter
  • Asfaltfresing: 900 tonn
  • Siltgardin: 2.000 kvadratmeter

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 08.24.50.jpg

Tøffe arbeidsforhold for boreriggen i fjellsiden.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 08.36.41.jpg

Steinfyllingen er kommet på plass i deler av Ortevatnet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 08.47.05.jpg

Her ser vi den nye veien langs Ortevatn.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 08.47.28.jpg

Utfyllingen nyttes i dag til transport av stein.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 10.26.45.jpg

Denne steinen på tre tonn kom ned fjellsiden, sier Kennet Hogstad.