Home>Front>Ny turvei langs Sinnesvatnet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-06 10.11.54.jpg
Front Nyhet Turløyper

Ny turvei langs Sinnesvatnet

Ny gang- og sykkelvei er nå under opparbeidelse langs Sinnesvatnet. Veien knyttes til gang- og sykkelveien mellom Sinnes skule og Sinnes Fjellstue. Dermed blir det helårsforbindelse fra fylkesvei 975 til Sinnesliå.

Tomteutviklingsselskapet til Sinneshyttå og Solhytten står bak prosjektet som vil koste omkring 500.000 kroner. Sirdalsutvalget har også donert 25.000 kroner til prosjektet.

I sundet mellom elva Sira og Sinnesvatnet er det laget ny bru. Sommerstid vil det komme en form for grind her på grunn av dyrene som beiter.

Foto: Store vannmasser der veien skal komme langs Sinnesvatnet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-06 10.05.22.jpg

Tor Sigve Vik sier at denne tre meter brede veien åpner opp for store muligheter til turer. Når du kommer over brua kan du fortsette over Nesset-brua og følge veien langs elva Sira til Haugen, Kvæven og Degdammen. Eller du kan svinge av ved Haugen og sykle inn til Hegrefossen på anleggsveien.

Du kan også gå eller sykle motsatt vei, da vil du komme ut ved Myraleitet og fortsette videre til GP. Nå skal det i tillegg lages ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 45 opp til Tjørhomfjellet.

Annonse

Eller du kan ta deg over Fåråsen, Nesset og nedover til Tjørhom eller oppover Solheimsdalen til Donsen.

Mulighetene blir mange og det gir også muligheter til å ta rundturer, uten å komme i konflikt med biltrafikken de fleste steder. Veien klargjøres i disse dager og det skal nå fylles på stein og grus.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-06 09.51.47.jpg

Nesset-brua ble ferdig for noen år siden.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-06 09.53.40.jpg

Veien fra Nesset-brua til Sinneslia går i flott natur.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-06 09.56.07.jpg

Gamle skiskilt viser vei men det må skiltes bedre når den nye gang- og sykkelveien blir ferdig.