Home>Kommunen>Rådmannen informert fredag
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Kommunen Nyhet

Rådmannen informert fredag

Hvem informerte hvem og når i saken om den gravide kvinnen som hadde et midlertidig tvangsvedtak hengende over seg fra 15. mai. Kvinnen holder seg i skjul etter at konstituert kommuneoverlege Siril Hermansen i Sirdal kommune anklager den gravide kvinnen for rusmisbruk med alkohol.

Hermansen ville ha kvinnen innlagt på institusjon, frivillig eller med tvang. En prøve viser moderat bruk av alkohol og viser derfor at hun befinner seg i nederste sjikt av moderat, på grensen til avhold i ukene før graviditet ble bekreftet.

Til formannskapsmøtet torsdag hadde Thor Jørgen Tjørhom (sp) anmeldt en sak under eventuelt hvor han ville spørre om denne saken.

Rådmann Inge H. Stangeland i Sirdal kommune ble ikke informert om at tvangsvedtaket var opphevet torsdag morgen. Derfor kunne han heller ikke informere formannskapet i et møte som startet tre timer etter vedtaket.

Begrunnelsen for å oppheve tvangsvedtaket, var av ”pragmatiske grunner”. Hovedsaken er ikke trukket og begjæringen som kommunen sendte til Fylkesnemnda i Agder 18. mai blir stående. Nå blir det hovedforhandlinger der mandag 8. juni.

  • Når ble rådmannen informert ?
  • Jeg ble informert av enhetsleder helse, Ruth Lillian Hompland, fredag. Så hadde vi mer inngående drøftelser og møte tirsdag morgen, svarer Inge H. Stangeland.
  • Kommer kommunen til å foreta seg noe ?
  • Vi har ingen umiddelbare planer. Dukker det opp noe spesielt, vil vi se på det.

Rådmann Stangeland sier det har vært dialog med den gravide kvinnens advokat Monica Moan flere ganger. Forslag til løsninger har også vært drøftet, men uten å komme til noen konklusjon eller enighet.

Annonse

– Det stemmer at kvinnen har inngitt mengder med dokumentasjon og bevis uten at kommunen har kommentert dette etter gjentatte oppfordringer.

Konklusjonen er ganske enkel, her finnes ikke grunnlag for tvang. Likevel vil kommunen at kvinnen skal underlegge seg tvang. Igjen blir det tydelig at kommunen ved rådmann ikke er kjent med faktum og innholdet i saken. Det er svært beklagelig, sier advokat Monica Moan.

Stangeland sier det er en vanskelig sak med mye følelser for de involverte. Siden dette er en taushetsbelagt sak, er det lite man kan uttale seg om i det offentlige rom. Og sånn skal det være, understreker rådmannen.

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 10-3 heter det: Er det truffet midlertidig vedtak, skal forslag til endelig vedtak sendes fylkesnemnda innen to uker. Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.