Home>Næringsliv>Rekkverkskontrakt avlyst
Næringsliv Nyhet

Rekkverkskontrakt avlyst

Statens Vegvesen har avlyst konkurransen om stålrekkverk i Sogn og Fjordane, grunnet konkurransegrunnlaget. Der var det Sirdal Veibetong (SVB-gruppen) som hadde laveste anbud av fire firmaer. En ordre på 34,7 millioner kroner.

Den nye konkurransen er allerede utlyst. Det dreier seg om oppsetting av om lag 50.000 meter stålrekkverk på Europa- og riksveier i Sogn og Fjordane. En delfrist for arbeidet er at 75 prosent av kontraktssummen skal være utført innen 4. desember 2020.

Terje Moen, daglig leder for SVB-gruppen er svært skuffet over avgjørelsen. En annulering i siste liten er ikke bra. Nå kjenner alle tilbyderne prisene, så det blir en litt spesiell anbudsrunde. Men SVG-gruppen gir seg ikke.

Vegvesenet forklarer dette: 

«Vi må dessverre medele at konkurransen stålrekkverk på Europa- og riksvegar i Sogn og Fjordane 2020 og 2021 vert avlyst i samsvar med konkurransegrunnlagets kapittel B3 punkt 8.3.

Grunnen er at i B2. 2.4.1 Relevant erfaring står det følgjande under kvalifikasjonskrav:

Annonse

«Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra

følgende arbeider:

1: Hovedfagområdene oppdraget omfatter: f.eks. veibygging, drift og vedlikehold,

tunnel, bro, m.m.]

2: [Deloppgaver av vesentlig betydning for kontraktsarbeidet: f.eks. SRO arbeide ved

tunnel, vinterarbeid, m.m.]»

Kvalifikasjonskravet er uklart formulert, og omfattar for mykje, slik at ingen av leverandørane oppfyller krava, slik dei står. Vi har fått ein klar anbefaling frå juristar om å avlysa konkurransen.

De fire firmaene som leverete anbud sist var:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Sirdal Veibetong 34.734.222
Mesta 35.694.450
Arvid Gjerde 36.496.101
Trygg Vei 42.914.630

SVB-gruppen har nå delt selskapet opp i to selskaper. Sirdal Veibetong som var starten. Nå er SVB Veisikring etablert.

Denne avdelingen har seks mann i arbeid og Moen regner med å øke arbeidsstokken raskt hvis ordren går i boks.

Veibetong-avdelingen har 24 mann i arbeid. Moen har aldri annonsert etter fagfolk, det ordner seg på folkemunne. Han trenger variasjon og har behov for personer med bakgrunn som maskinførere, snekkere, mekanikere og lignende.

Veibetong jobber for tiden på Senja med seks mann og ett lag i Bergen med samme arbeidsstyrke. De jobber turnus med 12 dager på jobb og ni dager fri.

Foto: SVB Veisikring ruster opp med egen stålrekkverkrigg.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0797.JPG

Terje Moen likte ikke avlysningen.

SVB-gruppen har nå i bestilling en rekkverksrigg til 15 millioner kroner ved AMV i Flekkefjord. Riggen er utviklet på Tonstad.

Stålrekkverk er mer arbeidsintensivt og krever mer manuell innsats etter at stolpene er satt ned i jorda. Beslutningen om å utvide arbeidsområdet med å satse på stålrekkverk ble tatt i november 2019.