Home>Kommunen>Søksmål mot kommunen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-05 08.34.22-1.jpg
Kommunen Nyhet

Søksmål mot kommunen

Paret søker søksmål mot Sirdal kommune ved ordfører Jonny Liland. De er av den oppfatning at ansatte i kommunen har opptrått erstatningsbetingede. Det nærmere innhold av et søksmål vil en måtte komme tilbake til, opplyser parets advokat, Monica Moan til Sirdalmedia.
  • Paret ønsker i den forbindelsen først en dialog med kommunen ved ordføreren for å se om det er mulig å oppnå enighet uten at rettslige skritt er nødvendige.