Home>Kommunen>Søkt ekstern juridisk rådgivning
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.53-1.jpg
Kommunen Nyhet

Søkt ekstern juridisk rådgivning

Sirdal kommunes ordfører Jonny Liland, opplyste i torsdagens formannskapsmøte at han har søkt om ekstern juridisk rådgivning for å ivareta rollen som kommunens rettslige representant i ”gravid-saken” på en ryddig måte. Sirdal kommune fattet et hastevedtak 15. mai om tvangsinnleggelse på en avrusningsinstitusjon av en gravid kvinne, på grunn av mistanke om alkoholmisbruk.

Hastevedtaket ble først opphevet. Deretter trakk kommunen også begjæringen om tvangsvedtak i Fylkesnemnda.

– Kommunen har trukket begjæringen om tvangstiltak mot en gravid kvinne. Saken kommer ikke til Fylkesnemnda og er dermed avsluttet, opplyste rådmann Inge Hedenstad Stangeland til formannskapet.

Helsetilsynet har vurdert om det har vært kritikkverdige forhold. Saken er oversendt fylkesmannen i Agder. Fylkesmannen har varslet tilsyn med aktuell lege og kommunen for å få frem håndteringen av denne saken. Rådmannen opplyste at de er bedt om å svare på er rekke spørsmål. Kommunen og legen har frist til å gi tilbakemelding innen 30. juni.

Tilsyn

Rådmannen opplyste at fylkesmannen også vurderer tilsyn der partene kan komme inn med spørsmål og kommentarer.

Annonse

– Jeg tror det er fornuftig. Vi hadde kontakt med fylkesmannen og ba om at fylkesmannen gjør tilsyn. Vi har ikke, og skal ikke ha, innsyn i legejournaler. Det er derfor viktig at en uavhengig instans gjør dette, påpekte rådmannen.

Rådmann og administrasjon gjennomgår rutinene og opplæring av ansatte, fullmakter, delegasjoner, kvalitetssikring, oppfyllelse av forvaltningslov og informasjonsflyt i slike saker.

  • Dette er en lei og trasig sak der vi er nødt til å få sjekket ut hvilket grunnlag kommunen hadde for vedtak og vurderinger, sa rådmannen.

Gransking

– Jeg er ikke involvert så langt. Vi må først se hva rapporter og evalueringer viser. Jeg mener det må vurderes om det må igangsettes granskning også eksternt, men det får vi ta etterhvert, sa ordfører Jonny Liland.

– Det å få med kommunens informasjonsstrategi er viktig. Det å få ut så mye informasjon som mulig er viktig. I denne saken har kommunen ikke vært på banen, og heller ikke å få tak i. Det gjelder også andre saker, som Covid-19. Vi er ikke best på informasjon, det er min oppfordring at vi gjør noe med det, sa Isak Liland (h).

Foto: Ordfører Jonny Liland (ap).